Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Sykemelding er dårlig medisin
Tilrettelegging og oppfølging av syke kan i noen tilfeller være bedre enn fritak fra arbeid, mener generalsekretær i Rådet for Psykisk Helse Marianne Røiseland. Hun ønsker velkommen forslaget om sanksjoner ved brudd på arbeidsgivers oppgaver ved et sykefravær.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Midler til økt trivsel
Som et ledd i å skape et mer inkluderende arbeidsliv, utlyser Kulturdepartementet penger til IA-bedrifter som ønsker å stimulere til økt trivsel gjennom kulturtilbud på jobben.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Kompetanse gir fart på IA-arbeidet
NAV arbeidslivssenter tilbyr kurs for alle IA-bedrifter for å øke kompetansen om IA-arbeidet. Oslo Taxi sendte alle ansatte med personalansvar på grunnkurs og med bedre oppfølging og økt bevissthet er dette blitt en suksess.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Krever økt fokus på IA i din bedrift
Hva betyr IA for din bedrift? Med det spørsmålet ønsker arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd at bedriftene skal bli mer bevisste på sine muligheter med IA. Rådet setter samtidig nye krav til oppfølging av IA.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Sammen for et godt arbeidsmiljø
På verdens arbeidsmiljødag ble konferansen ”Sammen for et godt arbeidsliv” arrangert. Underveis på konferansen fikk deltakerne muligheten til å svare på flere spørsmål om arbeidsmiljøet på norske arbeidsplasser. Svarene har vi her.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Flere i arbeid med Kvalifiseringsprogrammet
Kvalifiseringsprogrammet skal hjelpe personer som har mottatt sosialhjelp over lang tid ut i arbeid og aktivitet. Så langt er 35 prosent av deltakerne i jobb, og NHO mener dette er et godt resultat.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Følg opp fraværet med In Absentia
Målrettet arbeid er den beste medisinen for reduksjon i sykefraværet. Dialog og aktivitet skal fremmes i arbeidet med å redusere fraværet, og det kan du legge til rette for på din arbeidsplass med In Absentia der du enkelt følger kravene fra NAV.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Inkluder unge funksjonshemmede
Jobbressurs.no skal gi arbeidsgivere muligheten til å rekruttere unge funksjonshemmede. I tillegg til å inneholde utlyste stillinger inneholder nettsiden også råd om tilrettelegging, rettigheter og plikter i arbeidslivet.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Optimistisk om IA
Ledere og IA-ansvarlige i staten er fremdeles optimistiske for det videre IA-arbeidet. Oppfølgingen av seniorene er god, mens planene for de med nedsatt funksjonsevne er færre sammenlignet med for 3 år siden. Samtidig oppgir 3 av 10 oppgir at fraværet har blitt lavere de siste 2 årene.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Tillitsvalgtes rolle i IA
I arbeidet for å gjøre mulighetene med IA mer tilgjengelig for alle arbeidstakere, har LO laget en informasjonsbrosjyre for tillitsvalgte. Brosjyren gir en oversikt over hvordan du kan bidra for å nå de 3 delmålene.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
IA på 1-2-3
Mange har spørsmål om inkluderende arbeidsliv (IA) og spesielt i etterkant av den nye avtalen. NHO har derfor laget en oversikt over vanlige spørsmål som mange har i forbindelse med IA-arbeidet.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
IA-avtalen: Reaksjoner
Partene i arbeidslivet er fornøyd med den nye avtalen og optimister for arbeidet som ligger foran. Spesielt er optimismen for å redusere fraværet stor.
Les hele artikkelen