Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Strategi for flere funksjonshemmede i arbeid
92 000 funksjonshemmede svarer i en undersøkelse at de ønsker arbeid. FFO etterlyser derfor en strategi for å få flere funksjonshemmede i arbeid og foreslår flere tiltak som skal gjøre det enklere for bedrifter å inkludere.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Siste mulighet til å påvirke LO-debatten
Fredag denne uken er siste mulighet til å delta i LO sin medlemsdebatt om et godt arbeidsliv. Debatten vil oppsummeres på LO-kongressen og vil være et viktig bidrag i LO sitt arbeid frem til stortingsvalget.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Mer til aktivisering og arbeidstrening
Regjeringen vil bekjempe fattigdom ved å gi frivillige organisasjoner mulighet til å utvikle tilbud om aktivisering og arbeidstrening. Arbeids- og velferdsdirektoratet utlyser nå en utvidet tilskuddsordning.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Ikke flere funksjonshemmede i arbeid
Siden 2. kvartal 2002 har andelen sysselsatte blant funksjonshemmede blitt redusert fra 46 til 45,3 prosent. Samtidig har arbeidsledigheten for denne gruppen økt fra 14 til 16 prosent. Tallene understreker at det fremdeles gjenstår arbeid for et mer inkluderende arbeidsliv.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Perspektivmeldingen 2009
Frem mot 2060 vil andelen eldre dobles i forhold til befolkningen i yrkesaktiv alder. I sin Perspektivmelding understreker Regjeringen hvor viktig en høy yrkesdeltakelse er for å møte denne utfordringen. NHO støtter Regjeringens vurdering og anbefaler økt integrering og inkludering i arbeidslivet.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Stabilt sykefravær
Statistikk for NHO sine medlemsbedrifter viser at sykefraværet har holdt seg stabilt siden høsten 2006. NHO-direktør Sigrun Vågeng er fornøyd med innsatsen som gjøres i bedriftene.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Inkludering er dugnadsarbeid
Alle parter må bidra for at inkludering i arbeidslivet skal gi resultater. Det mener administrerende direktør i HSH Vibeke Hammer Madsen som ønsker at IA-avtalen videreføres etter evalueringen i 2009.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Er vellykkede IA-bedrifter gode forbilder?
STAMI har undersøkt om det er finnes felles faktorer som fører til vellykkede IA-bedrifter. Deres konklusjon er at de gode IA-bedriftene ikke er bedre rollemodeller enn andre bedrifter.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Stor tro på avventende sykemelding
Mer enn annenhver bedriftsleder tror ordningen med avventende sykemelding vil gi lavere sykefravær. Spesielt er optimismen stor bland bedriftsledere i bedrifter med mer enn 100 ansatte.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Ingen endring i holdninger til funksjonshemmede
De siste årenes forsøk på å endre folks holdninger til funksjonshemmede og skape et mer inkluderende arbeidsliv har gitt skuffende resultater konkluderer NOVA. Spesielt er det de unge som er minst tolerante.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Avventende sykemelding med god start
NAV er fornøyd med responsen på den nye ordningen med avventende sykemelding. I løpet av september ble 2 430 avventende sykemeldt.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Yrkeshemmede får jobb gjennom tiltak
Den beste muligheten yrkeshemmede har til å få seg jobb, er å gå på arbeidsmarkedstiltak.
Les hele artikkelen