Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Helse/Ungdom
Ungdoms helse

Fra å være en aktiv 13-åring, med sunne levevaner utvikler mange seg til å bli en røykende 19 åring med høyt alkoholforbruk og lite mosjon. Den Norske Legeforening la i dag ut en rapport hvor de ser på problemer og løsninger ved ungdommens utvikling.

Les hele artikkelen
Helse/Psykisk helse
Slutt på mobbing

Regjeringen gikk i går sammen med foreldre, skoler, kommuner og Barneombudet for å få en stopp på mobbingen i skolene. 40 000 barn regnes som mobbeoffre i dagens skole.

Les hele artikkelen
Helse/Medisin
Vaksine mot kreft

Allerede er det startet et prøveprosjekt i Norge, der frivillige kvinner får vaksine mot livmorhalskreft. Men den tyske kreftforskeren, Harald zur Hausen, mener at vaksiner kan forhindre 1 million nye krefttilfeller hvert år i verden. Selv om en slik vaksine reduserer faren er det mange steg du selv kan gå for å unngå kreft.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Helse/Psykisk helse
Det moderne liv?

Er det moderne arbeidsmarkedet på vei i feil retning? Tallene på antallet i psykiatriske køer øker stadig, og det har ikke blitt færre uføretrygdede de siste årene. I tillegg viser tall publisert i Nationen at 6,2 prosent engster seg for å gå på jobb. Hva er galt?

Les hele artikkelen
Helse/Bevegelse
Sykling til jobben minsker fravær

Det å kunne sykle eller gå til jobben gir redusert fravær. Bedrifter bør derfor legge til rette for sykling eller gange til jobben. En bedrift som oppfordrer og kanskje også belønner ansatte til dette vil redusere antallet sykmeldte.

Les hele artikkelen
Helse/Ernæring/vekt
Hva velger du å fylle på tanken?

En amerikansk nyreekspert hevder at det å drikke mye vann kun gjør at du går oftere på do. En svensk forsker hevder i tråd med dette at kroppen selv er fullt kapabel til selv å kunne fortelle når den trenger vann ved å bli tørst. Men hva velger du å fylle på tanken når du er tørst?

Les hele artikkelen
Helse/Psykisk helse
Militæret – starten på en ”sykdomskarriere”?
Stadig flere soldater har psykiske problemer. En av fem får psykiatrisk hjelp. Vantrivselen øker sterkt blant vernepliktige, viser tall fra Forsvaret. Hvordan påvirker dette den enkelte videre? – er det noen sammenheng mellom problemene i forsvaret og den sterke økningen i antall unge uføretrygdede?
Les hele artikkelen
Helse/Bevegelse
Nordmenn må bruke kroppen mer
Nordmenn beveger seg stadig mindre og mindre. På tross av at vi har mer fritid nå enn tidligere brukes mye av denne tiden foran TV-en. Dette kombinert med mer automatiserte og stillesittende arbeidsplasser gjør at kroppen brukes for lite. Norges mosjons- og bedriftsidrettsforbund, Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL) og Norges diabetesforbund ønsker å gjøre noe med dette og har etablert – Folkebevegelse.
Les hele artikkelen
Helse/Psykisk helse
Mobbing... hva, hvordan, hvorfor?

Som problem har mobbing først blitt tatt tak i de senere årene. Mobbing har imidlertid vært blant mennesker siden vi kunne se forskjell på oss selv, og mene noe om det vi så eller hørte. Det har som oftest med noe fasademessig å gjøre, fysisk eller psykisk. Mobberen har et styrkemessig overtak, enten ved å være sterkere fysisk eller ved å være flere. Karakteristisk for mobbing er at det er betraktet som ulovlig eller motstridende med normene i samfunnet.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Helse/Psykisk helse
Samlivsbrudd

Er din bedrift forberedt på at ansatte kommer tilbake etter ferie og sliter med samlivet? Ferien forbindes med late dager, med sol og bading og atter glade dager. Men for mange blir de høye forventningene ødelagt i uenighet og splid. Ferien blir en tid for konflikter, mas og brudd. Familievernkontorene rundt om i hele landet opplever stor pågang etter sommerferiene fra fortvilte personer som ikke klarer å leve sammen lenger.

Les hele artikkelen
Helse/Psykisk helse
Mobbing --> Selvmord

Mobbing starter allerede på barnehagestadiet. Først som uskyldig lek, men resultatet blir fort utstøting av mobbeofferet. Den utstøtte får en følelse av å være alene, ensomhet, og isolerer seg fra resten. Dette forsvinner ikke ettersom man blir eldre. Mennesker ser ut til å ha en medfødt evne til å rakke ned på andres utilstrekkelighet, og tall fra Landsforeningen mot mobbing viser at 200 000 blir mobbet på jobben, og at dette koster det norske samfunn 25-30 milliarder kroner årlig i form av sykefravær

Les hele artikkelen
Helse/Ernæring/vekt
Overvekt - en sikkerhetsrisiko?

Kampen mot overvekt og fedme har bare så vidt startet. WHO klassifiserer fedme som en kronisk sykdom og kaller det århundrets største helseutfordring, mens man her i Norge fremdeles ser på overvekt som et resultat av dårlige spise- og aktivitetsvaner, eller lavt stoffskifte. Blant oljearbeidere og rederier har man innført BMI-grense. I praksis sier den at korpulente mennesker ikke kan jobbe på en oljeplattform eller på en båt. Er de en unødvendig sikkerhetsrisiko i et slikt miljø, eller går vi mot en utvikling der overvektige vil få problemer med ansettelse?

Les hele artikkelen