Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Undersøkelser
47 omkom i arbeidsulykker
Tall fra Arbeidstilsynet viser at 47 omkom i arbeidsulykker i 2010. Dette er høyere enn gjennomsnittet for de ti siste årene, og direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet er bekymret over utviklingen.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Stor yrkesaktivitet
Sammenlignet med andre land i Europa er yrkesdeltakelsen i Norge svært høy. Dette er i stor grad et resultat av andelen kvinner i arbeid.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Økt ledighet
Tall fra NAV slår fast at arbeidsledigheten øker svakt den siste måneden. Færre på tiltak og fortsatt effekt av finanskrisen er årsaken til økningen.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Likestilling for likelønn
Med mål om å redusere forskjellen i lønn mellom kvinner og menn, presenterer regjeringen den første stortingsmeldingen om likelønn. Meldingen foreslår flere tiltak for å legge til rette for økt likestilling.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Uendret arbeidsmarked
Statistisk Sentralbyrå melder om et stabilt arbeidsmarked. Fra juni til september i år har både sysselsetting og arbeidsledighet vært tilnærmet uendret.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Bedriftseksempler
Årets seniorinitiativ
Med flere seniorpolitiske tiltak har Unibuss i Oslo klart å øke pensjoneringsalderen med 8 år. Derfor er de av Senter for Seniorpolitikk trukket frem som årets seniorinitiativ.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Rasjonalisering krever godt arbeidsmiljø
Ledere som iverksetter prosesser for rasjonalisering og effektivisering må ta hensyn til arbeidsmiljøet. Det er nødvendig for å skape en bærekraftig arbeidsplass konkluderer en skandinavisk litteraturstudie.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Ledigheten opp blant innvandrere
Mens arbeidsledigheten sank i befolkningen generelt det siste året, fortsetter ledigheten å øke blant innvandrere. Spesielt har innvandrere fra Afrika en høy ledighet.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Stabilt arbeidsmarked
Det var små endringer i sysselsettingen og arbeidsledigheten i oktober og 2,7 prosent av arbeidsstyrken er nå registrert ledige hos NAV. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm vil fortsatt prioritere de langtidsledige.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Unge funksjonshemmede skal i arbeid
Et idé- og erfaringspanel og et brukerpanel skal hjelpe arbeidsminister Hanne Bjurstrøm med å finne ut hvorfor mange funksjonshemmede ikke får arbeid, og se på tiltak for å gjøre mulighetene bedre.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Lettest for 50-åringene
Tall fra NAV viser at personer i alderen 50-59 år har minst risiko for å bli arbeidsledig og langtidsledig. De arbeidsledige 50-åringene kommer også oftere tilbake i arbeid sammenlignet med andre aldersgrupper.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Flere arbeidsledige
I følge NAV er det 71 400 registrerte arbeidsledige, og det siste året har arbeidsledigheten steget med 5 prosent. Spesielt går ledigheten opp blant unge kvinner.
Les hele artikkelen