Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Female Future gir nye muligheter
1 250 kvinner har deltatt i NHO sin satsning på likestilling Female Future. Mange av dem opplever at programmet gir økt selvtillit til å ta ansvar gjennom nye muligheter.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
En helt unik tillit
Tilliten blant folk i Norden er så spesiell at den gir arbeidslivet et helt unikt utgangspunkt. Samtidig fører det til at arbeidsmodellen i Norden ikke er enkel å eksportere.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Jobbing uten Mobbing i Europa
Så mange som 5 prosent opplever mobbing på arbeidsplassen. Nå skal en gruppe forskere tilpasse den norske modellen Jobbing uten Mobbing til små og mellomstore bedrifter i Europa.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Bedriftseksempler
Etterlyser gode BHT-tiltak
Med en utvidet bransjeforskrift og ny godkjenningsordning på plass gjøres det mange grep for at BHT skal få en sentral plass i arbeidet for et godt arbeidsliv, og Fagsekretariatet for BHT oppfordrer alle BHT-er til å bidra i Idébanken God BHT.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Stabil sysselsetting for funksjonshemmede
Tall fra SSB viser at selv om sysselsettingen blant funksjonshemmede er stabil, jobber mange deltid og hver fjerde ønsker mer arbeid.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Positivt fra SSB
Sysselsettingstallene fra SSB viser en positiv trend med vekst fra mars til juni. I samme periode holdt arbeidsledigheten seg stabil.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Uendret ledighet
Sammenlignet med på samme tid i fjor er ledigheten uendret. Det tar arbeidsminister Hanne Bjurstrøm som et godt tegn, men advarer om at utviklingen videre fremdeles er usikker.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Deltidsansattes arbeidstid
1 av 5 deltidsansatte ønsker lengre arbeidstid. Det er spesielt i kvinnedominerte yrker uten krav til høyere utdanning at mange ønsker lengre arbeidstid.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Overvåking på arbeidsplassen
En ny Fafo-rapport ser på utbredelsen av overvåking på norske arbeidsplasser og hvilke konsekvenser dette har for arbeidsmiljøet. Rapporten prøver å se på arbeidstakerens reaksjon på overvåking ved sin arbeidsplass.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Størst risiko i jordbruk
Arbeidstilsynet har sett på antall omkomne i arbeidsulykker innen jordbruk og skogbruk. I 2009 var det 10 dødsulykker, noe som er en halvering siden 1989. Fremdeles er det jordbruk som er mest risikoutsatt.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Færre kvinner jobber deltid
Tall fra Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) viser at antallet kvinner som jobber deltid er redusert med 12 000 i løpet av det siste året. Samtidig er antallet som jobber heltid økt med 7 000.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Nedgang i ledigheten
Tall fra NAV viser at antall registrerte arbeidsledige går ned. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm gleder seg over 3 måneder på rad med forbedring i arbeidsmarkedet, men er fremdeles urolig over økningen i langtidsledigheten.
Les hele artikkelen