Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Undersøkelser
Uendret arbeidsledighet
I løpet av juni ble det 200 flere registrerte arbeidsledige viser tall fra NAV. Det er tall arbeidsminister Hanne Bjurstrøm er godt fornøyd med.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Bedriftseksempler
BHT sin rolle i virksomheten
STAMI og Arbeidstilsynet har revidert sin rapport om bedriftshelsetjenestens rolle i virksomhetene. Bedriftene rapporterer i større grad enn BHTene høy innsats for arbeidsmiljø og overvåking av arbeidshelse.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Økt arbeidsledighet
Antall arbeidsledige steg med 7 000 personer fra januar til april i følge tall fra Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) utført av SSB.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Markert fall i sykefraværet
I 1. kvartal i år er det legemeldte fraværet redusert med 9,7 prosent sammenlignet med i fjor. Statsminister Jens Stoltenberg er fornøyd med at utviklingen i sykefraværet nå kan være snudd.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Samarbeid om mangfold
Etnisk mangfold på arbeidsplassen byr på mange situasjoner der en håndbok for ledere kan gjøre arbeidsdagen enklere for alle parter. NAV Arbeidslivssenter i Hordaland har sammen med AFI utarbeidet en håndbok som skal være til inspirasjon for alle arbeidsplasser.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Lei av likestillingsdebatten
En arbeidslivsundersøkelse viser at annen hver mann er lei spørsmål om likestilling. Nesten hver tredje kvinne mener det samme.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Mannens karriere prioriteres av par
En doktorgradsavhandling ser på høyt utdannede kvinner og menns karrieretilpasning når de får barn. Til tross for at kvinnene har like store ambisjoner om egen karriere og lønn, er det ofte mannens karriere som blir prioritert i parforholdet.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Redusert arbeidsledighet
Tall fra NAV viser at antallet registrerte arbeidsledige går markant ned. Samtidig viser SSB sin Arbeidskraftsundersøkelse (AKU) uendret ledighet, og arbeidsminister Hanne Bjurstrøm er bekymret over økningen i langtidsledige.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Høyt sykefravær blant gravide
Nær 6 av 10 kvinner som gravide i 4. kvartal 2008 hadde minst ett legemeldt sykefravær, noe som tilsvarte 519 500 tapte dagsverk. I følge NAV-direktør Erik Oftedal kunne mye av dette fraværet vært unngått.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Bedre arbeidsmarked
Arbeidsledigheten er på 2,9 prosent og NAV forventer fremdeles lav ledighet i årene som kommer. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm er optimistiske for utviklingen i arbeidsmarkedet, men mener det fremdeles er nødvendig og fortsette det aktive arbeidet fra regjeringens side.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Ønsker å oppdatere arbeidsmiljøloven
Rett til heltidsstilling og likelønn er to sentrale temaer i vårens lønnsoppgjør. Allikevel avsluttes Skien kommune sitt prosjekt med økte stillingsprosenter grunnet brudd på arbeidsmiljøloven.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Gravid og i arbeid
NAV Harstad og Sør-Troms HMS-Tjeneste har gjennom økt tilrettelegging for gravide klart å redusere fraværet blant gravide med nesten 14 uker. Ved å gi ledere økt kompetanse om tilrettelegging har man klart å forebygge fraværet.
Les hele artikkelen