Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Undersøkelser
Økt arbeidsledighet
På et år har arbeidsledigheten steget med 16 000 personer viser tall fra NAV. Arbeidsledigheten er nå 3,2 prosent, og i løpet av den siste måneden er det blitt 600 flere ledige.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Færre jobber utenom vanlig arbeidstid
I 2009 jobbet hver tredje ansatte utenom vanlig arbeidstid, noe som er en nedgang fra 34-36 prosent i perioden 2001 til 2008. Denne arbeidstiden er mest utbredt blant kvinner og ungdom.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Flere er langtidsledige
Av totalt 75 000 ledige i 4. kvartal 2009 var 23 000 langtidsledige. Det er en økning på 11 000 på et år viser tall fra SSB. Samme undersøkelse viser at ledigheten de siste tre månedene har vært stabil.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Friskere innvandrere fra Øst-Europa
Sykefraværet er høyere blant innvandrere enn i befolkningen generelt. Men, blant bygningsarbeidere fra Øst-Europa er fraværet kun 3,3 prosent sammenlignet med 6,3 prosent for alle arbeidstakere.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Ledigheten opp i januar
Tall fra NAV viser at arbeidsledigheten steg med 700 personer i januar. Sammenlignet med på samme tid i fjor er økningen på 31 prosent, og arbeidsminister Hanne Bjurstrøm forventer moderat ledighetsvekst også fremover.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Advarer mot ensidig fokus på sykelønn
Dagens sykelønnsordning gir full lønn fra første sykedag og opptil et år. I følge OECD er ordningen for generøs og ødeleggende for IA-arbeidets mål om lavere fravær. LO-leder Roar Flåthen advarer imidlertid om at debatten om sykelønnen er en avsporing i arbeidet med en ny IA-avtale.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Tidlig dialog gir lavere fravær
Alle de nordiske landene vurderer nå nye tiltak for å redusere sykefraværet. Hos Høje-Taastrup Kommune kan de vise til gode resultater med tidlig dialog, og i Danmark skal alle sykemeldte nå ha en samtale med arbeidsgiver senest innen 4 uker.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
42 døde i arbeidsulykker
Flertallet av dødsulykkene i norsk arbeidsliv skjer innen transport og lager og bygge- og anleggsvirksomhet. I 2009 døde 42 personer i arbeidsulykker, noe som er en nedgang fra 51 i 2008.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Bedriftseksempler
Likestillingsprisen til Norges idrettshøgskole
Norges Idrettshøgskole har arbeidet bevisst med likestilling og ble derfor hedret med Likestillingsprisen for 2009. Prisen deles ut til et universitet, høgskole eller forskningsinstitusjon for å oppfordre til en god kjønnsbalanse i forskningen.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Et familievennlig arbeidsliv
Barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken utfordrer arbeidslivet til å bli mer likestilt. For å skape et familievennlig arbeidsliv må det bli enklere å kombinere jobb med familie.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
God arbeidsmoral blant unge
Frp-leder Siv Jensen er blant dem som har gått hardt ut mot unge arbeidstakeres dårlige arbeidsmoral. Nå viser imidlertid forskning at det er seniorene som er minst motivert og de unge under 25 år som har høyest arbeidsmoral.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Lavere sysselsetting
Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at sysselsettingen faller. Sterkest er nedgangen blant unge arbeidstakere under 25 år.
Les hele artikkelen