Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Danske tiltak for færre ulykker
Antallet arbeidsulykker har økt i Danmark og spesielt utsatt er nyansatte. For å forebygge ulykkene vil det danske Beskæftigelsesministeriet gi høyere bøter ved brudd på arbeidsmiljøreglene og øke fokus på opplæring av nyansatte.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Ledighetsøkning kun blant innvandrermenn
Arbeidsledigheten blant innvandrere økte fra 2007 til 2008. Nå er den på 4,8 %.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Yrker med høye utdanningskrav øker mest
4 av 10 arbeider nå i yrker som krever utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, og fra 2007 til 2008 stod to tredeler av sysselsettingsveksten fra yrker innenfor disse yrkesgruppene.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Ser effekt av ID-kortene
ID-kort for alle som jobber på bygg- og anleggsplasser ble innført for et år siden, og nå viser de sin effekt.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Bedriftseksempler
Dansker på jobbdeling
I et forsøk på å unngå oppsigelser, lar danske bedrifter sine ansatte dele på arbeidstiden. I praksis gir det arbeidstakerne en ukes arbeid med påfølgende uke fri.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
46 prosent flere ledige i januar
Over 20 000 flere meldte seg arbeidsledige hos NAV i løpet av januar. Totalt er det derfor 65 200 som er registrert arbeidsledig, og spesielt går ledigheten opp blant unge menn.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Færre midlertidig ansatte
SSB sin Arbeidskraftsundersøkelse (AKU) viser at antallet midlertidig ansatte ble redusert med 17 000 personer fra 4. kvartal 2007 til 4. kvartal 2008. Samtidig stiger arbeidsledigheten sterkt og spesielt blant unge.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Ledere tenker kortere i krise
Finanskrisen har gjort ledere i arbeidslivet korttenkte. Flere har sluttet å etterutdanne sine medarbeidere.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
49 døde på jobb i 2008
Fjoråret så 49 omkomne som følge av arbeidsulykker i Norge, hvorav størsteparten hendte i jord- og skogbruksnæringen.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Arbeidsledigheten økte med 8 000 personer
8 000 flere personer gikk arbeidsledige i oktober enn i juli. AKU konkluderer med at veksten i sysselsettingen har fått en stopp.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
- Krev overtidsbetaling for deltidsjobbing
Forsker Nina Amble ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har gjennom en studie sett på deltidsarbeidets vesen. Nå foreslår Karin Andersen i SV at deltidsarbeidere som jobber ekstra skal ta seg overtidsbetalt for å unngå for mange prosentstillinger.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Skal prioritere kampen mot uønsket deltid
Uønsket deltidsarbeid har skapt mye engasjement i LOs medlemsdebatt. LO lover å prioritere arbeidet mot ufrivillig deltid og leder Roar Flåthen vurderer å inkludere spørsmålet i tariffoppgjørene.
Les hele artikkelen