Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Høyere grad av toleranse til innvandrere
SSBs undersøkelser viser at flere enn tidligere har større toleranse og velvilje til innvandrere.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Liten økning i sykefraværet
Statistisk Sentralbyrå (SSB) melder om en svak økning i sykefraværet fra 6,8 til 6,9 prosent. Økningen kommer i det legemeldte sykefraværet.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
50 000 arbeidsledige i desember
Tall fra NAV bekrefter nedgangen i norsk økonomi. Med 3 300 nye registrerte arbeidsledige er ledigheten på totalt 50 100 helt arbeidsledige noe som tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Stadig flere varsler nedbemanning
Norske bedrifter er mer pessimistiske enn noensinne. Tall fra NHO sitt ekstraordinære økonomibarometer viser at mer enn halvparten av norske virksomheter vil nedbemanne i løpet av de neste 3 månedene.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Female Future med gode resultater
1 av 3 kvinner som har fullført NHO sitt lederprosjekt for kvinner Female Future har fått tilbud om styreverv og avansert i lederstilling. NHO-direktør Sigrun Vågeng er godt fornøyd med tilbakemeldingene.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Bedriftseksempler
Idébanken God BHT
Bedriftshelsetjenester landet rundt oppfordres nå til å være med på å skape Idébanken God BHT. Fagsekretariatet for BHT tar initiativ til å samle inn gode eksempler på hva BHT kan bidra med som inspirasjon både for bedrifter og BHT-ene selv.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Arbeidsledigheten stiger
Tall fra NAV viser høyere arbeidsledighet i november. Dette bekrefter utfordringene i arbeidsmarkedet og arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie oppfordrer folk som er permittert eller oppsagt om å ta kontakt raskt.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Lavt utdannede mest syke
En undersøkelse gjort av STAMI viser at ufaglærte og lavt utdannede har høyest sykefravær og har større risiko for uførepensjonering. Fysisk krevende arbeid, skiftarbeid og lite støtte fra nærmeste leder er blant årsakene.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
1 av 2 deltar i ikke-formell opplæring
Norge er på europatoppen når det gjelder voksnes deltakelse i formell og ikke-formell opplæring. Eldre, arbeidsledige og lavt utdannede er derimot utsatte grupper som deltar mindre.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Flere unge menn arbeidsledige
NAV merker større pågang fra unge menn som nå opplever dårligere jobbmuligheter. Spesielt er det menn med erfaring fra industrien og bygg og anlegg som melder seg som arbeidsledige.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Arbeidsledigheten stiger kraftig
Ledigheten i landet stiger voldsomt, og bygg og anlegg ligger faretruende an. Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen er opptatt av å dempe effekten av finanskrisen.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Flere velger fleksibel foreldrepermisjon
Dobbelt så mange har i 2008 valgt og ta ut gradert foreldrepermisjon for å kombinerer jobb og permisjon sammenlignet med 2007. Samtidig viser tall fra NAV at eldre fedre tar ut lengre permisjon.
Les hele artikkelen