Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Undersøkelser
Små økonomiske følger av redusert arbeidstid
Statistisk Sentralbyrå (SSB) har vurdert de økonomiske følgene av forslaget til endring i arbeidstid gitt av Skift- og turnusutvalget. Deres konklusjon er at det vil skape få problemer.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Midler til voksenopplæring
LO oppfordrer tillitsvalgte til å ta i bruk midlene som er tilgjengelige for voksenopplæring. Regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) deler ut 27 millioner til grunnopplæring i skriving, lesing, regning og data.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
HK ønsker regionale verneombud
Så mange som to av ti verneombud har brukt retten sin til å stanse arbeidsplasser. Nå vil HK ha regionale ombud i varehandelen.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Bedriftseksempler
Årets seniorinitiativ 2008
Aker Stord AS ble hedret med prisen Årets seniorinitiativ for sine mange gode tiltak for arbeidsplassens seniorer. Seniorpolitikken danner nå grunnlaget for en større livsfasepolitikk ved Aker Stord.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Arbeidsledigheten øker trolig
SSB spår at arbeidsledigheten kan komme til å øke med 50 %. Men arbeidsgivere i Rogaland tror ikke på masseoppsigelser.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Leger skal melde om arbeidsrelatert sykdom
For å gjøre din arbeidsplass sikrere er det viktig at legen gir beskjed dersom en arbeidstaker ble skadet eller syk som følge av forhold på arbeidsplassen. Sammenlignet med i fjor er det i år registrert tre ganger så mange dødsfall som følge av arbeidsulykker.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
NHO frykter regning på 200 mill.
Forslaget fra skift og turnusutvalget gir i følge NHO deres medlemsbedrifter en ekstraregning på over 200 millioner kroner. LO er positive til at det settes fokus på denne arbeidsgruppen og sammenhengen med deltidsarbeid.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Kompensasjon for skift og turnus
Skift og turnusutvalget foreslår å kompensere arbeidere som jobber skift eller turnus for ubekvem arbeidstid. Samtidig viser et AFI-notat at mange som jobber deltid brukes som en løpende reserve for arbeidsgiverne.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Fortsatt høy arbeidsinnvandring
I fjor innvandret 21 400 ikke nordiske statsborgere til Norge på grunn av arbeid. Det er mer enn 5 ganger flere enn i 2004.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Økning i ledigheten
Tall fra NAV viser en økning i arbeidsledigheten til vel 42 000 registrerte arbeidsledige. Spesielt er økningen stor innen bygg og anlegg der det er 30 prosent flere ledige enn for et år siden.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
LO og NHO om ny foreldrepermisjon
NHO går inn for forslaget fra Likelønnskommisjonen om en tredelt foreldrepermisjon. I følge LO må forslaget forbedres slik at permisjonen blir likere og lengre for både mor og far.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
LO krever likelønn for alle
LO presenterer 8 punkter for likelønn og krever blant annet likelønn for ansatte i både privat og offentlig sektor. Det vil koste det dobbelte av forslaget fra Likelønnskommisjonen, et forslag som NHO går sterkt i mot.
Les hele artikkelen