Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Tilrettelagt arbeid for gravide gir mindre sykefravær.
Tilrettlegging av arbeidet for gravide kvinner kan senke sykefraværet. Dette viser seg å være spesielt gunstig for gravide i turnus, kveldsarbeid eller nattarbeid, kommer det frem av en studie av Mor og Barn undersøkelsen (MoBa).
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Bedriftseksempler
Vil prioritere mannlige arbeidssøkere
Likestillingsombudet vil at menn skal prioriteres når de søker jobb i kvinnedominerte yrker. Når to søkere har tilnærmet like kvalifikasjoner, kan man prioritere det underrepresenterte kjønn ved ansettelse.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Flere unge menn blir uføre
Mens arbeidsledigheten i Norge øker, blir stadig flere unge menn uføretrygdete.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Baksnakking på jobben
Fire av ti arbeidstakere har det siste året vært utsatt for sladder og baktalelse på arbeidsplassen.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Flere i arbeid
Økningen i sysselsetningen fortsetter viser de siste AKU tallene fra Statistisk sentralbyrå. Hele 29 000 flere personer er kommet i arbeid i perioden juli til oktober i fjor.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Ledigheten fortsetter å synke
Sterk sysselsettingsvekst har bidratt til en nedgang i arbeidsledigheten i Norge i 2007. Det viser de siste tallene fra Nav.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Innvandrere kvoteres til jobber i staten
Regjeringen vil neste år sette i gang et forsøk med moderat kvotering av innvandrere ved ansettelser i tolv statlige etater.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
NOA-rapport om det norske arbeidsmiljøet
Statens arbeidsmiljøinstitutt la nylig fram en rapport fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) og sammenligner der arbeidsmiljøet i Norge med EU.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Bedriftseksempler
Mobbeofre holder seg hjemme
Overraskende mange nordmenn synes det er greit å la være å gå på jobb dersom man føler seg mobbet. Nesten halvparten av oss mener mobbing på jobben er god nok grunn til å holde seg hjemme.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
40 % kvinner i ASA-styrene
Samlet sett i Norge er andelen kvinner i styrene 33 %, men ASA-selskapene i NHO har klart målet om fire av ti kvinnelige styremedlemmer.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Arbeidskraftmangelen rekordhøy - men arbeidsledige funksjonshemmede
Mangelen på arbeidskraft har kommet opp i rekordhøye 132 400 personer, men til tross for dette diskrimineres fortsatt funksjonshemmede i arbeidslivet.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Truer seg til høye lønninger
To av tre nordmenn mener de har en urettferdig lav lønn. Mange truer med å slutte hvis de ikke får mer. Det gir arbeidsgiverne store utfordringer.
Les hele artikkelen