Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Personalpolitikk
NHO om likelønn
- Det er ikke sikkert at det uforklarte lønnsgapet mellom menn og kvinner skyldes diskriminering. På den andre siden kan vi ikke se helt bort i fra det heller, sier spesialrådgiver Olav Magnussen i NHO.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Små steg mot likelønn
Selv om kvinner har størst lønnsøkning i prosent, er det menn som øker mest i kroner viser tall fra Statistisk Sentralbyrå(SSB). Janne Marthe Hatlebakk i NITO mener dette er begynnelsen på en utlikning der kvinnene får betalt for lengre utdanning.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Vanskeligere for kvinner å få arbeid
Samtidig som kvinner går ledig over lengre perioder enn menn, er det bare to av tre foretak som har kvinnelige ansatte i Norge.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Nettportal for funksjonshemmede
Jobbressurs.no er en ny portal som gir råd og informasjon til funksjonshemmede arbeidssøkere, og til interesserte arbeidsgivere. Nettstedet er en ressursbank for alle som trenger å orientere seg om ordninger og virkemidler.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Strammer inn reglene på import av arbeidskraft
Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen tar grep for å hindre sosial dumping. I disse dager sender han på høring et forslag om regelendringer på flere områder som berører import av arbeidskraft.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Vil jobbe i julen
Unge nordmenn vil heller jobbe enn å ha fri i julen, viser en fersk undersøkelse.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Nye virkemidler i kampen mot sosial dumping
1. desember 2006 var dagen da Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet fikk bedre virkemidler til hjelp i kampen mot sosial dumping. Samme dag fikk Ullevål universitetssykehus Mangfoldsprisen for 2006.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Lengst sammenhengende nedgang på 21 år!
Tallet på antall arbeidsledige ble i følge NAV ytterligere redusert i november, noe som vil si at det har vært en sammenhengende nedgang i 13 måneder. Statsråd Bjarne Håkon Hanssen ser dog med uro på at det samtidig har vært en lønnsvekst.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Flere innvandrere i arbeid
Arbeidsledigheten blant innvandrere har gått kraftig ned det siste året, men den er fortsatt langt høyere enn for resten av befolkningen.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Arbeid ved data
Over halvparten av de ansatte i Norge tilbringer store deler av arbeidsdagen ved en dataskjerm. Arbeidstilsynets veiledning for arbeid med en data gir gode råd for hvordan man skal unngå plager.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Kraftig vekst i sysselsettingen
Aldri har så mange vært sysselsatt. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at det i løpet av et år er blitt 69 000 flere sysselsatte, selv om flertallet av disse er i deltidsstillinger.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Få kvinner i toppledelsen
Flere kvinner kommer inn i styrene, men få havner i toppledelsen. Og forskjellene blir bare større og større.
Les hele artikkelen