Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Undersøkelser
Prestasjonsangst på jobb
Én av ti arbeidstakere sliter med prestasjonsangst på jobben, mener psykolog Bjørn Wormnes.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
- Greit at innvandrere forbigås
To av ti sier det ville skapt reaksjoner om bedriften de jobbet i ansatte en innvandrer.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Færre ledige innvandrere
Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser for 1. kvartal 2006 at det har vært en nedgang i registrert arbeidsledighet blant innvandrere. Det er også nedgang i arbeidsledigheten blant befolkningen generelt.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Høyt antall yrkeshemmede
Med lav arbeidsledighet og fokus på inkluderende arbeidsliv har antallet yrkeshemmede i jobb steget i 2006. Aetat forventer at nivået vil holde seg høyt også i årene fremover.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Diskriminerer på grunn av kjønn
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har i første kvartal 2006 mottatt over 400 henvendelser i forbindelse med diskriminering. Majoriteten av disse i gjelder forhold i arbeidslivet og diskriminering på grunn av kjønn og graviditet.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Sterkt press på sysselsettingen
Mangel på arbeidskraft gjør at Kristin Halvorsen og hennes støttespillere tenker arbeidskraft i alt de gjør. Flere sysselsatte og lavere ledighet er årsaken til arbeidskraftsmangelen. Seniorforsker Knut Røed mener dette er nyttig, men advarer mot økte renter.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Arbeidsinnvandring alene er ikke nok
Norges økende behov etter arbeidskraft har så langt blitt dekket av økende arbeidsinnvandring. Direktør i Aetat Yngvar Stensholt advarer om at innvandringen kun løser problemet midlertidig, og foreslår større krav til stønadsmottagere og bedre oppfølging.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Ekskluderende arbeidsliv
94 prosent av norske bedrifter har ikke gjennomført ett eneste tiltak for å øke rekrutteringen av personer med innvandrerbakgrunn.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Arbeidsledige raskt i jobb
Tall fra Aetat viser at det er gode muligheter for arbeidsledige å komme raskt i jobb. I april ble det registrert nær 40 000 nye stillinger, noe som er en økning på 39 prosent sammenlignet med på samme tid i fjor.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Ros fra sjefen gjør deg friskere
Sjefen din kan hjelpe deg å holde deg frisk ved å vite hvordan man skal takle sin ansatte i hverdagen. Gjennom å gi positive tilbakemeldinger og sette tydelige mål for arbeidsoppgavene, gir det større sjanse for at den ansatte trives på jobb.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Samtale uten resultat
Medarbeidersamtaler resulterer ikke i bedre arbeidsprestasjoner, hevder BI-forsker.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Jobber seg syke
Sykehusansatte blir syke av høyt arbeidspress og mangel på oppfølging, viser tall fra Arbeidstilsynet.
Les hele artikkelen