Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Bedre vern for ansatte
Regjeringen i Sverige ønsker å gi midlertidig ansatte og ansatte i foreldrepermisjon bedre vern. Den svenske arbeidstakerorganisasjonen Handels er svært fornøyd med lovendringene.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Sosialklienter må jobbe
Høyre vil innføre arbeidsplikt for sosialklienter. - Sosialhjelp skal ikke utbetales uten at man stiller spørsmålet: Kan vedkommende jobbe med litt hjelp? sier Per-Kristian Foss.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Funksjonshemmede diskrimineres
Norske arbeidsgivere velger som regel bort søkere med en eller annen form for funksjonshemning, viser en intervjuundersøkelse MMI har gjort for personer med nedsatt funksjonsevne.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Kvinner bak en av tre nyetableringer
I 2005 ble vel 30 000 nye foretak etablert, og kvinner stod bak en av tre av disse viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Samtidig viser tall at kvinneandelen i norske styrer er på 17,8 prosent i ASA og 16,4 prosent i AS.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Vil ikke bli toppledere
2000 økonomer og ingeniører under 40 er blitt spurt om de ønsker å bli toppledere. 93 prosent svarer nei
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Du kan velge og vrake i jobber
Etterspørselen etter arbeidskraft i Norge har ikke vært større på 10 år. Ved utgangen av mars sto 60.000 stillinger ledig her i landet.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Stadig bedre arbeidsmarked
Antall arbeidsledige går ned og sysselsettingen øker, viser tall fra Aetat og Statistisk Sentralbyrå (SSB). Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen karakteriserer arbeidsmarkedet som svært positivt.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Arbeidslivet ikke tøffere
I motsetning til den allmenne oppfatningen har presset i arbeidslivet ikke økt de siste årene. Det viser en undersøkelse gjort av Statistisk Sentralbyrå (SSB).
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Lavt fravær i kunnskapsbedrifter
Godt arbeidsmiljø er en av hovedårsakene til at norske kunnskapsbedrifter har et lavt sykefravær.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Nyansatte er lite effektive
I år begynner over 300.000 nordmenn i ny jobb. Mange av dem vil starte med å gjøre en dårlig jobb, mener arbeidslivseksperter.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Antall permitterte ned
I februar 2006 var det 5380 permitterte personer. Alt i alt har man sett en betydelig nedgang i antallet permitterte de siste par årene. Dette kan skyldes de siste års bedringer på arbeidsmarkedet, men også at reglene for permitteringer er endret.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Få uføre ut i jobb
Prøveordningen med arbeid for trygd er en fiasko så langt. Bare 1 prosent av de uføretrygdede som er blitt informert om prøveordningen arbeid for trygd, har valgt å prøve seg i jobb igjen.
Les hele artikkelen