Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Bedriftseksempler
Røykeforbud i arbeidstida
Fra nyttår vil ansatte i Larvik kommune ikke ha lov til å røyke i arbeidstiden. Og, ettersom lunsjpausen er betalt, gjelder forbudet mot røyk også da.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Tapte industriarbeidsplasser
Omkring 20 000 arbeidsplasser er gått tapt i industrien mens Bondevik-regjeringen tok over, og flere industrier frykter for sine egne ansatte, deriblant store industrikonsern som Elkem, Hydro, Fesil og Norske Skog. Antatte økninger i fremtiden gir derimot fortsatt håp om at tallene skal rettes opp.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Sterkere arbeidsmarked
Tall fra Aetat viser en fortsatt nedgang i ledigheten. Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten er svært fornøyd med utviklingen, som har vart i to år. Samtidig viser en undersøkelse gjort av SSB at det rød-grønne regjeringsalternativet vil gi færre ledige i tiden som kommer.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Halvparten ønsker fast ansettelse
Av alle ansatte i Norge, er ti prosent midlertidig ansatt, kommer det ut fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) til Statistisk sentralbyrå i 2004. De ti prosentene utgjør rundt 210 000 personer, og over halvparten av disse ønsket seg en fast jobb. Kvinner utgjør den største gruppen av midlertidig ansatte.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Helsefremmende dataarbeid
Datamaskinen er blitt et sentralt verktøy i mange yrker, men lange økter foran dataskjermen kan føre til helseplager. Arbetslivsinstitutet i Sverige (ALI) har sett på hvordan man kan gjøre arbeidet med datamaskinen helsefremmende.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
To mål for arbeidsledighet
Ledigheten i Norge måles av Aetat og Statistisk Sentralbyrå (SSB) gjennom sin arbeidskraftsundersøkelse (AKU). Aetat har sett på årsaken til at disse har pekt i forskjellige retninger den siste tiden.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Funksjonshemmede i arbeidslivet
En undersøkelse gjort av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) viser at ”Informasjonsprosjektet om arbeidstakere som er funksjonshemmet” hadde liten effekt. Nå satser de videre sammen med STAMI og FaFo i et nytt prosjekt for funksjonshemmede i små bedrifter.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Pris for etnisk mangfold
Arbeids- og sosialdepartementet har opprettet en pris for etnisk mangfold i arbeidslivet. Prisen skal deles ut for første gang i år av Dagfinn Høybråten.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Gjør for lite på jobben
En eller flere kolleger presterer for lite på jobben, mener flertallet. Både sjefer og ansatte synes at de har late medarbeidere.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Færre innvandrere uten jobb
Arbeidsledigheten blant innvandrere her i landet har gått ned det siste året.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Ingen likestilling i styrerommene
1. juli gikk fristen ut for å ha 40 prosent kvinner i styrene for norske allmennaksjeselskaper (ASA). Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser imidlertid at det er langt igjen til likestilling.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Gravid og i jobb
Gravide har en rekke rettigheter og muligheter i forhold til sin arbeidsplass. Blant annet har man krav på å få sin arbeidsplass tilrettelagt hvis det er behov for det. Trygdeetaten har utarbeidet en veiledning med oversikt over de muligheter de gravide har i arbeid.
Les hele artikkelen