Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Undersøkelser
Stabilt arbeidsmarked
Tall fra Aetat og Statistisk Sentralbyrå viser begge uendret arbeidsledighet for september. Ved utgangen av september var det registrert 90 000 arbeidsledige hos Aetat, noe som tilsvarer 3,8 prosent av arbeidsstyrken.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Samarbeid med fokus på HMS
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) står i fokus når Arbeidstilsynet, Statens Forurensningstilsyn, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Statens strålevern og Statens helsetilsyn starter samarbeid.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Sykefraværet går ned
I løpet av det siste året har sykefraværet gått ned fra 7,9 til 7,2 prosent. Mens, det egenmeldte fraværet er uendret har det legemeldte fraværet sunket med 0,7 prosentpoeng. Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten advarer alle mot å tro at trenden automatisk vil fortsette.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Flere jobber i sikte i høst
Flere arbeidsgivere planlegger å øke bemanningen, fremfor å nedbemanne i høst, viser nye tall fra Manpowers arbeidsmarkedsbarometer.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Mer selvbetjening
Aetat ser ut til å ha suksess med sin nye selvbetjeningsordning der arbeidsledige selv kan registrere seg som arbeidssøkere via internett.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Norge best på kvinner i styrer
En undersøkelse gjort for et nettverk for internasjonale yrkeskvinner (AIPW), viser at Norge er best i verden på antall kvinner i styrer i de største bedriftene. 22 prosent er langt bedre enn andre land, men selv dette er langt under regjeringens mål om 40 prosent.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Økt sysselsetting
Statistisk Sentralbyrå og Aetat kunne begge presentere positive tall for arbeidsledigheten i august. Med større optimisme blant norske bedrifter, forventer Aetat også økt sysselsetting fremover.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Et bra land å jobbe i
Etter Sverige og Finland er Norge det beste landet å jobbe i, sier Den internasjonale arbeidstakerorganisasjonen (ILO). Danmark og Nederland følger videre på listen, som omfatter til sammen 90 land.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Frykter industrien har mistet troen på Norge
Den konkurranseutsatte delen av næringslivet ser ut til å ha mistet troen på videre satsing i Norge, mener Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH). De mener ledigheten vil forbli høy, lenge.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Bedriftseksempler
Prosjekt gav sosialklienter jobb
15 av 62 sosialklienter som i lang tid hadde mottatt sosialhjelp fikk fast jobb etter å ha deltatt i et forsøksprosjekt i trøndelagskommunen Verdal.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Uendret arbeidsmarked
Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Aetat viser ingen endringer i arbeidsmarkedet i de siste månedene. 98 300 var registrert arbeidsledige hos Aetat ved utgangen av juli, og størst forbedringer innen industrien.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Arbeidsmiljø på nett
Arbeidsmiljø og sykefravær er tett knyttet sammen, og fornøyde og friske ansatte skaper en god bedrift. En god måte å få oversikt over arbeidsmiljøet på din arbeidsplass er TCO Arbeidsplassmåleren, som gir deg arbeidsmiljøet rett på nett.
Les hele artikkelen