Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Ikke flere arbeidssøkere etter EU-utvidelsen
Utlendingsdirektoratet har ikke registrert flere utenlandske arbeidssøkere etter EU-utvidelsen 1. mai.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Likestilling
Det er stadig flere kvinnelige toppledere i Norge. Men, fremdeles er 9 av 10 toppledere menn. Samtidig viser tall fra Statistisk Sentralbyrå at det er flere kvinner enn menn som tar utdanning ved høyskole eller universitet.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Bedriftseksempler
Ungt entreprenørskap
Regjeringen ønsker større fokus på nyskapning og innovasjon, og ønsker at unge vil skape sin egen bedrift. Dette stiller NHO seg bak, som mener at det i dagens Norge er for få som ønsker å starte for seg selv. Organisasjonen Ungt Entreprenørskap kan vise til sterke resultater.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Stabile tall
Aetat og Statistisk Sentralbyrå (SSB) melder om uendret arbeidsledighet denne måneden. Tall fra Aetat viser økt sysselsetting i industrien de siste månedene, noe som er svært viktig for en sektor som i følge SSB mistet 18 000 arbeidsplasser i løpet av fjoråret.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Lov om likebehandling
Fra 1. mai 2004 vil en ny lov om likebehandling i arbeidslivet tre i kraft. Bakgrunnen for lovendringer er ønske om en tryggere hverdag for norske arbeidere. Den nye loven omfatter likebehandling under arbeidets gang og ved oppsigelse i tillegg til ved ansettelse.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Menneskerettighet
Det er en menneskerettighet å ikke være ogrganisert. En ekspertkomite under Europarådet slo fast at Danmarks ordning med organisasjonsplikt for sjåfører strider mot menneskets rett til fritt å organisere seg.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Innvandrere får ikke jobb - uansett
Norsk utdanning eller perfekte norskkunnskaper holder ikke for norske arbeidsgivere. Ikke-vestlige innvandrere med høy utdanning diskrimineres uansett, skriver Universitas.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Uenighet om midlertidig ansatte
En OECD-rapport antyder at bruk av midlertidig ansatte ikke får flere ut i arbeid. Arbeidsminister Morten Andreas Meyer mener rapporten ikke er relevant for norske forhold, men får motbør av YS-leder Randi Bjørgen.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Grenseløst arbeidsmarked
Arbeidskraftsstrømmen er størst fra Sverige til Norge. Syv ganger flere svensker jobbet i Norge, enn nordmenn i Sverige, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og det svenske Statistiska Centralbyrån.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Positive tall
Tall fra Statistisk Sentralbyrå kan tyde på at næringslivet går gode tider i møte. Fjoråret gav flere nyetableringer enn konkurser i informasjonssektoren, og lønnsomheten i de børsnoterte selskapene økte.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Flink på skolen = flink på jobben
Intelligens på arbeidsplassen henger sammen med intelligens i skolen. Det hevder forskere som har sett på resultater av 127 studier som involverer 20 352 mennesker.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Paragraf 13
Arbeidsmiljøloven går langt i å legge til rette arbeidsforholdene for arbeidstakere. Selv om paragraf 12 og 13 er blitt satt i skyggen av arbeidet med et Inkluderende Arbeidsliv, pålegger disse arbeidsgiver å se til at arbeidsplassen er inkluderende.
Les hele artikkelen