Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Undersøkelser
Kvinner viker unna lederjobben
En ny undersøkelse viser at kvinner viker unna lederjobbene. I undersøkelsen, som Dansk Industri har gjort, svarer 70 prosent av de kvinnelige lederne som er spurt at de ikke har noen ambisjoner om å nå høyere opp på karrièrestigen.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Bedriftseksempler
Menn flytter oftest for å få seg jobb
Omtrent dobbelt så mange menn som kvinner velger å flytte for å unngå arbeidsledighet.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Status på arbeidsmarkedet
Dagens Arbeidskraftsundersøkelse (AKU) viser at trenden fra juni i fjor fortsetter. Stadig færre er arbeidsløse, og sysselsettingen stiger. Allikevel kan VG i dag presentere tall som viser at en av fire mellom 18 og 67 år ikke arbeider.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Attraktiv arbeidsplass
En studie gjort av det svenske Arbetslivsinstitutet har undersøkt hva som gjør en arbeidsplass attraktiv. Man har kommet frem til tre nøkkelforhold ved en bedrift som avgjør om arbeidet er attraktivt, i tillegg til at man har utviklet en generell modell.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Attføring fungerer
47 prosent av yrkeshemmede arbeidssøkere var i arbeid ett år etter at de deltok på arbeidstreningstiltak i regi av Aetat. Blant yrkeshemmede som har deltatt på mer langvarige opplæringstiltak var hele 56 prosent i jobb etter ett år.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Én av tre jobber utenom ordinær arbeidstid
De siste årene har det vært en økning i antall ansatte som jobber utenom ordinær dagtid. Hver tredje person jobbet på andre tider av døgnet enn fra klokka 08 til 16, ifølge Arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Utstøtning kan forebygges
En undersøkelse gjort av det danske Arbejdsmiljøinstituttet (AMI), viser at virksomheter selv kan halvere risikoen for utstøtning av ansatte med noen enkle grep. Ved å prioritere medarbeiderutvikling og etterutdannelse synker også risikoen for høyt sykefravær.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Svak økning i ledigheten
Arbeidsledigheten har økt litt den siste måneden, men antall arbeidsledige har stabilisert seg det siste halvåret. Ved utgangen av februar var 96.900 mennesker registrert som arbeidsledige hos Aetat.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Telefon for arbeidslivet
I følge tall fra Telefonen for arbeidslivet er det en klar overvekt av problemer for ansatte i butikk. Av 1500 innringere er vel 300 av dem fra butikk og salgsbransjen. Tjenesten som fikk midler til videre drift på overtid, jobber nå for å oppnå permanent drift av telefonen.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Uendret sysselsetting og arbeidsledighet
Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) gjort av Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at trenden siden juni 2003 med en svak synkende arbeidsledighet fortsetter. Tallene for arbeidsledighet og sysselsetting var omtrent uendret fra september til desember.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Romansene blomstrer på kontoret
Seks av ti kontoransatte i Storbritannia har romanser på jobben, og halvparten av dem innrømmer at flørtingen går ut over arbeidet.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Hengt ut i email
En butikkansatt i Sverige ble hengt ut i emailer til alle ansatte i virksomheten etter at han selv hadde tilstått og nasket i butikken. Handels i Sverige har stevnet butikkjeden for det de mener er brudd på personloven.
Les hele artikkelen