Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Motstand mot lange dager
Forslaget til ny arbeidslivslov åpner for 48 timers uke. Motstanden kommer like mye fra faglig hold som fra fagbevegelsen.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Pensjonskamp
Allerede nå legges listen for vårens lønnsoppgjør. LO-leder Gerd-Liv Valla varsler at spørsmål rundt pensjonen kan bli viktigere enn lønnsøkning. Hovedstyre i NHO mener derimot at pensjon ikke bør etableres som tariffestede ordninger, og at det bør være opp til den enkelte bedrift å vurdere behove for pensjonsordninger.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Danske arbeidstakere ser mørkt på innvandrere
Hver femte danske arbeidsgiver sier at de ansattes motvilje gjør det vanskelig å ansette en innvandrer.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Et lite velfungerende arbeidsliv
Et velfungerende arbeidsliv mister ikke 20 000 funksjonshemmede arbeidstakere i løpet av et år, påpeker leder for FFO Arnt Holte. Han mener at dette understreker viktigheten av at de funksjonshemmede også får innflytelse over arbeidet som blir gjort med IA, der ingen organisasjoner representerer de funksjonshemmede.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Bremser arbeidsinnvandringen
Statsminster Kjell Magne Bondevik fryktet at Norge skulle bli eneste land i Europa med åpne dører for arbeidsinnvandring etter EU-utvidelsen. Derfor foreslår regjeringen en overgangsmodell som vil begrense arbeidsinnvandringen til Norge. Et av hovedkriteriene er at den arbeidssøkende allerede er i arbeid.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Fortsatt nedgang i ledigheten
Den registrerte arbeidsledigheten gikk ned i årets første måned. – Justert for sesongvariasjoner har den registrerte arbeidsledigheten avtatt med 3.100 personer siste måned, sier arbeidsdirektør Inger-Johanne Stokke.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Økt yrkesaktivitet blant de eldre
Yrkesaktiviteten økte fra 2002 til 2003 for personer over 54 år. På grunn av nedgang i yrkesaktiviteten blant de under 55 år, ble det samlet sett en nedgang i yrkesaktiviteten siste år, viser nye tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU).
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Evner på skolen = evner i arbeidslivet
Intelligens på arbeidsplassen er ikke så forskjellig fra intelligens i skolen. Det hevder forskerne bak en metaundersøkelse som sammenfatter over 100 studier som involverer mer enn 20 000 mennesker.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Likestilling anno 2003
Likestillingssenteret viser i sitt Likestillingsbarometer at selv om kvinner utgjør halvparten av arbeidsstyrken, er åtte av ti ledere menn. Barometeret ender derfor på en 3-er for næringslivet. Sterkest likestilling finner man i stat og styring, der barometeret gir en 7-er. 10 poeng indikerer full likestilling.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Flere konkurser
Fjoråret endte med det høyeste antall konkurser siden 1992. Totalt var det 5 223 konkurser i Norge i 2003, og dette var en økning på nesten 17 prosent sammenlignet med 2002. Samtidig bekrefter tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) at det var vel 430 000 bedrifter ved årskiftet.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Sertifikatordning for personlighetstester
Personlighetstester brukt i jobbintervjuer kan være både dårlige og useriøse. Det Norske Veritas lanserer nå en sertifikatordning som skal sikre kvaliteten.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Vekst i sysselsettingen
Den siste oversikten fra Statistisk Sentralbyrå viser en svak vekst i sysselsettingen. Siden mai 2003 har sysselsettingen økt jevnt, og 19 000 flere har fått seg jobb. Allikevel er arbeidsledigheten uendret.
Les hele artikkelen