Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Undersøkelser
Flere dødsulykker i arbeidslivet i 2003
48 personer omkom i arbeidsulykker i 2003. Det er en klar økning i forhold til de to foregående årene - i 2002 og 2001 omkom henholdsvis 39 og 37 mennesker.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Pensjonsreformen
Den endelige rapporten fra Pensjonskommisjonen ble i ettermiddag lagt frem. Leder av komiteen, Sigbjørn Johnsen, understreket hvor viktig denne reformen ville bli for hele velferdssamfunnet. Det foreslåtte systemet vil innføres gradvis, og vil blant annet belønne de som står lenger i arbeidslivet.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Arbeidsledigheten stiger igjen
Antallet arbeidsledige økte i desember etter en nedgang i oktober og november. 91.700 mennesker er i øyeblikket uten arbeid, noe som utgjør 3,9 prosent av arbeidsstyrken. Arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman advarer mot å trekke for bastante konklusjoner ut fra arbeidsledighetstallene for desember, som viser at nye 1.800 er blitt ledige etter nedgang i ledigheten i oktober og november.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Slik trives du på jobben
Nå har forskere funnet ut hva som skal til for at vi skal trives på jobben. Det viktigste er at vi tør å si klart ifra om hva vi mener.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Ingen likestilling
En rapport utarbeidet av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for LO viser at det fremdeles er klare skiller mellom kvinner og menn i arbeidslivet. Rita Lekang, likestillingsansvarlig i LO sier seg enig i hva rapporten konkluderer med.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Stagnasjon for forskning og utvikling i næringslivet
Næringslivet brukte i underkant av 12,4 milliarder kroner på forskning og utvikling (FoU) i egen regi i 2002. Dette er omtrent på samme nivå som i 2001, da næringslivet samlet brukte 12,6 milliarder kroner til formålet. Forskningsinnsatsen i de minste bedriftene øker, mens det er registrert en nedgang for bedrifter med mer enn 100 sysselsatte.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Hvordan øke pensjonsalderen?
Et nytt prosjekt i Trygdeetaten utfordrer Intensjonsavtalen om Inkluderende Arbeidsliv (IA) og dens virkemidler for de eldre i arbeidslivet. Hovedmålet er å finne årsakene til hvorfor så mange velger å pensjonere seg før de når pensjonsalderen på 67 år.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
10.000 flere i arbeid
10.000 flere nordmenn har hatt jobb å gå til i høstmånedene enn i vår og sommer. Det gir grunn til optimisme, mener Statistisk Sentralbyrå.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Tallene lyver
I løpet av de siste sju årene har hele 1,1 million av Norges befolkning opplevd arbeidsledighet, og Aetat sier på sine nettsider at det hvert år rammes mellom tre og fire ganger flere personer av arbeidsledighet enn det gjennomsnittlige ledighetsnivået gir inntrykk av.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Liten innflytelse på jobb øker risikoen for alkoholisme
En studie gjort av det svenske Arbetslivsinstitutet viser at arbeidstakere med liten innflytelse over sin egen arbeidsplass har større risiko for alkoholisme. Ifølge undersøkelsen er risikoen dobbelt så stor for denne gruppen.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Bedriftseksempler
Positive IA-tall

Trygdeetaten opplyser at hele 900 000 er ansatt i en IA-virksomhet. Samtidig viser tall fra Prosessindustriens Landsforening (PIL) at sykefraværet i IA-virksomheter har gått ned med 6,2 prosent sammenlignet med annet kvartal i fjor. Dette forsterker tendensen man så etter første kvartal.

Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Et enklere Norge
Næringsminister Ansgar Gabrielsen lanserte mandag vil forenkle det norske byråkratiet. Tilstandsrapporten for ”Et enklere Norge” viste at man allerede har iverksatt 86 enkeltiltak i handlingsplanen. Samtidig vil næringsministeren gi gründere og små bedrifter et enklere offentlig hjelpeapparat.
Les hele artikkelen