Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Undersøkelser
Flere arbeidsulykker hittil i år
Arbeidstilsynet har registrert 17 dødsulykker i arbeidslivet i løpet av første halvår 2003. Det er tre flere enn på samme tidspunkt i fjor. På samme tidspunkt i 2002 var antallet 14. Totalt omkom 39 personer i landbasert virksomhet i fjor. Dette er allikevel lavt sammenlignet antall dødsulykker gjennom hele 1990-tallet, da lå tallet på mellom 50 og 60 dødsulykker i året.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Arbeidssøkere fornyød med Aetat
Arbeidssøkere blir mer og mer tilfreds med Aetats service. En brukerundersøkelse gjennomført i våres blant 6 300 arbeidssøkere viser en sterkt økende tilfredshet med Aetat. Totalt uttrykker nå 70 prosent av arbeidssøkerne at de er fornøyd med Aetats service helhetlig sett. Dette er en økning på hele fem prosentpoeng
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Eldre stopper vekst i sykefraværet
Sykefraværet blant arbeidstakere over 55 år synker, og bidrar til at sykefraværet totalt flater ut. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser et sykefravær for 1. kvartal 2003 i Norge på 8 prosent. Tallene viser også at 86 prosent av alt sykefravær er legemeldt.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Skaff deg jobb gjennom bekjente
I dagens arbeidsmarked blir det stadig vanskeligere å skaffe seg jobb på vanlig måte. Det skal mye til å bli kalt inn på jobbintervju. Stadig flere skaffer seg jobb gjennom venner og bekjente.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Tar ferie ved sykdom
100 000 vis av svensker tar seg fri når det er syke og borte fra jobben. Hver fjerde svenske med presset økonomi har flere ganger tatt ut ferie isteden for å sykemelde seg. Årsaken til at svenske arbeidstakere foretrekker ferie fremfor sykemelding er det svenske systemet med karensdager og kun 80 prosent av lønnen utbetalt ved sykdom. – En klar helserisiko, sier professor Gunnar Aronsson i det svenske Arbetslivinstitutet.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Arbeidsmiljø årsak til sykemelding
4 av 10 sykemeldte svarer at arbeidsmiljøet er årsaken til sykemeldingen. Dette går frem i en svensk undersøkelse. 44 prosent av de sykemeldte kvinnene oppga at arbeidet var årsaken til sykemeldingen, de samme tallene for menn var på 35 prosent.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Aetat overtar ansvaret for Kvinnebasen
Fra og med 1. juli 2003 vil Aetat ha ansvaret for driften av Kvinnebasen. Kvinnebasen er et verktøy for virksomheter som leter etter kvinner med høy kompetanse, samtidig som den gir kvinner som ønsker seg nye utfordringer muligheten til å markedsføre seg. Basen har siden oppstart i 1999 vært driftet av Likestillingssenteret.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Forskjeller mellom Sverige og Norge
I Sverige gir myndighetene arbeidsgiverne regningen for sykefraværet i landet, arbeidstakerne blir også straffet i form av karensdager. Alle parter er uenige om hvilke tiltak man skal starte for å senke sykefraværet. I Norge derimot er det full enighet mellom alle parter. Myndigheter, NHO og LO virker skjønt enige om at IA avtalen er det rette verktøyet for å senke sykefraværet. Absentia.no har sett på forskjellene mellom Sverige og Norge.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Lavere vekst i arbeidsledigheten
Tall fra Aetat viser en lavere vekst i arbeidsledigheten de neste to årene. Aetats Arbeidsdirektorat anslår at ledigheten i 2003 vil i gjennomsnittet ligge rudt 95 000. Dette innebærer en lavere vekst enn det vi har hatt hittil i år. Samtidig viser Aetats bedriftsundesøkelse en langt mindre vekst i arbeidsstyrken.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Danskene jobber mest svart i Europa
I Norge er det stadig færre som takker ja til å jobbe svart, men i nabolandet Danmark sier halvparten av alle dansker at de er villige til å jobbe svart, og hver femte danske utfører allerede svart arbeid. Dette viser en fersk europeisk undersøkelse der Danmark troner på toppen av ”svartelisten”.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Nesten ni av ti ledere er menn
Undersøkelsen ”Kvinner i styrer og ledelse” som ble presentert i forrige uke viste at det stadig ble flere kvinlige ledere i store norske bedrifter. Men likestillingen i bedrifts Norge har fremdeles en lang vei å gå, tall fra Maktutredningen viser at 84 prosent av alle lederposisjonene i Norge besittes av menn. Det vil si at nesten ni av ti ledere er menn.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Arbeidsledighet
Ledighetstallene fra Aetat viser en svakere økning i mai sammenlignet med de foregående månedene. Allikevel betyr 87 200 helt ledige arbeidssøkere en økning på 29 prosent det siste året. Opposisjonspartiene legger skylden på Regjeringens feilslåtte politikk.
Les hele artikkelen