Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Undersøkelser
Økt arbeidsledighet
Fjorårets fjerde kvartal ble ikke noe unntak fra de siste arbeidsundersøkelsene, og også denne gang melder Statistisk Sentralbyrå om økte ledighetstall. Men, det var kun en økning på 9 000 arbeidsledige sammenlignet med i fjor, noe som tyder på at trenden er i ferd med å snu. I tillegg viser tallene at forholdet mellom yrkesaktive kvinner og menn utjevner seg.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Arbeidsledigheten vokser
De siste ledighetstallene fra Statistisk Sentralbyrå viser at 2003 vil bli et like vanskelig år som 2002. Aetat kaller år 2002 et konjunkturomslag, der alle arbeidsgrupper merker de dårlige tidene. Spesielt går dette utover mange kvinner, som melder seg ut av arbeidslivet. Samtidig vil regjeringen i sitt statsbudsjett kutte i dagpengene til arbeidsledige.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Nytt prosjekt reduserer sykefraværet
Sintef Unimed la i dag fram rapporten om et prøveprosjekt der kiropraktorer og manuellterapeuter har rett til å sykemelde og få trygderefusjon. Prosjektet har redusert sykefraværet og utbetalingen av sykepenger i forsøksfylkene Nordland, Hordaland og Vestfold allerede etter første året. - Det kan se ut som om det ikke blir færre sykemeldinger, men at de blir av kortere varighet sier forsker Karl-Gerhard Hem ved Sintef Unimed.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Lediggang er roten til alt ondt
Nå er det endelig bevist. Arbeid er løsningen på å forhindre at rusmisbrukere og sosialklienter havner i fengsel. En ny studie viser at tidligere innsatte i norske fengsler som får arbeid er bare halvparten så utsatt for å komme tilbake bak murene, som de som ikke får jobb.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Stadig flere pendler til jobb
1 av 3 personer med fast jobb pendler til jobben viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Vi pendler stort sett inn til store byene fra de omkringliggende kommunene. Undersøkelsen til SSB viser at hele 175000 personer som jobber i Oslo bor i en annen kommune.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Økt ledighet blant innvandrere
Nesten 65 prosent av alle nordmenn mener innvandrere beriker samfunnet vårt. Det kommer fram i en fersk undersøkelse gjort av Statistisk sentralbyrå. I den samme undersøkelsen sier 66 prosent av oss seg enige i at innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv. På tross av dette blir det bare flere og flere arbeidsledige i blant innvandrere.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Sprikende ledighetstall
Tallene for antall registrerte ledige hos Aetat viser en markert økning gjennom hele 2002 mens de siste tallene fra Arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå viser en langt svakere vekst i antall ledige. Har Aetat eller SSB feil og hva er i så fall riktig? Øker ledigheten her til lands kraftig eller er det hele mindre dramatisk?
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Vi er blitt mindre effektive på jobben
På tross av hjelpemidler som Internett, epost og mobiltelefon er vi blitt mindre effektive på jobben nå enn før viser en ny undersøkelse. Hjelpemidler som skulle hjelpe oss å spare tid og få mer gjort, gjør også at vi bruker mer tid på ting som ikke har noe med jobben og gjøre.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Godt arbeidsmiljø lønner seg
I siste nummer av det svenske arbeidsmiljømagasinet ”Du och jobbet” blir det presentert ti studier som alle konkluderer med at arbeidsmiljø lønner seg i kroner og øre. I andre land, som for eksempel Finland og Nederland, er det gjort tilsvarende undersøkelser med samme resultat. I Norge er dette området nesten ikke forsket på i det hele tatt.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Psykososialt arbeidsmiljø?
I den siste tiden har fokuset på det psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen stått sentralt i media. Kombinasjonen av det sosiale miljøet på jobben og din egen personlige psykiske tilstand, blir av mange sett på som den faktoren som avgjør om du klarer arbeidet eller ikke orker i lengden.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Stabilt arbeidsmarked
Statistisk Sentralbyrå la i dag ut tallene fra den siste Arbeidskraftundersøkelsen. De tidligere trendene ser ut til å snu. Både sysselsettingen og arbeidsledigheten har flatet ut i forhold til forrige kvartal. Tall fra Aetat derimot viser at arbeidsmarkedet i oktober i år har vært tøft.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Undersøkelser
Jobben er vårt nye sjekkested
Arbeidsplassen er blitt en stor arena for flørting og sjekking. Dette er igjen en stor trussel mot ekteskap og parforhold. Over halvparten, 52 prosent, av alle norske arbeidstakere sier de har opplevd kjærlighet på jobben.
Les hele artikkelen