Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Det offentlige/Annet offentlig
2009 vil bli en stor utfordring
Statsminister Jens Stoltenberg fokuserte på finanskrisen i sin nyttårstale og understreket at arbeidsledigheten vil stige men at Norge fremdeles vil ha en relativ lav ledighet. For å sikre at ledigheten forblir lav lovet Stoltenberg økt offentlig innsats i 2009.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Plan mot økt ledighet
LO og NHO har lansert sine ideer for å motvirke finanskrisen. Mens LO ønsker å satse på økte bevilgninger til det offentlige og tiltaksplasser for ledighetsutsatte, tror NHO at lavere skatt og rente vil skape høyere forbruk og dermed redde arbeidsplassene.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Dispensasjon for dagpenger i julen
Statsminister Jens Stoltenberg ga mange permitterte en tidlig julegave da han presenterte dispensasjonen som regjeringen gir for dagpenger i julen. Dette fordi det strenge regelverket ikke skal gå utover de som er blitt ofre for finanskrisen.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Det offentlige/Annet offentlig
Regjeringen med tiltak mot finanskrisen
Med over 3 000 permitterte eller oppsagte som følge av finanskrisen har kritikken mot regjeringen fra opposisjon og NHO økt de siste ukene. Nå lanserer regjeringen nye tiltak som skal sikre norske arbeidsplasser.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Storberget lover politimillioner i 2009
Knut Storberget lovet under Politiets Fellesforbunds landsmøte ekstra millioner til etaten for å bedre lønnen og arbeidsvilkårene.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Nye rammer for pensjonistene
Regjeringen følger opp sine forslag i statsbudsjettet og legger blant annet opp til enklere kombinasjon av jobb og pensjon. Samtidig utsettes iverksettelsen av den nye AFP-ordningen til 2011.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Arbeidsavklaringspenger
Regjeringen innfører et nytt begrep for rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad. De ønsker å samle disse med et felles begrep: arbeidsavklaringspenger.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Satser på velferd – risikerer finanskrise
Reaksjonene på regjeringens statsbudsjett er delt blant arbeidsgiver- og arbeidstakerforeningene. NHO frykter at finanskrisen blir verre for norske bedrifter, mens LO roser regjeringens satsning på velferd og sysselsetting.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Satser på arbeidsmarkedet
Regjeringens budsjett legger opp til fortsatt høy arbeidsdeltakelse gjennom store investeringer i konjunkturutsatte bransjer. I følge finansminister Kristin Halvorsen er det den beste medisinen mot et turbulent finansmarked.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Det offentlige/Annet offentlig
Utdanner rekordmange politi
Det skal nå utdannes flere polititjenestemenn, og Politihøgskolen får et tak på 552 studenter for 2009.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
OECD: Norge har for god trygdeordning
I en ny rapport gir OECD den norske trygdeordningen skylden for at det er så mange unge arbeidsføre i landet. De to siste årene er så mange som 3719 personer under 24 år blitt uføretrygdet.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Forenkler og forbedrer arbeidsmarkedstiltakene
Regjeringen foreslår å endre regelverket for arbeidsmarkedstiltak slik at man kan få et bedre og mer skreddersydd tilbud for brukerne. Spesielt skal tilbudet til dem som har vært lenge ute av arbeidslivet bli bedre.
Les hele artikkelen