Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Det offentlige/Annet offentlig
Årets innvandrer 2006
Innvandrere fra de nye EU-landene av 2004 har i liten grad benyttet seg av norske velferdsordninger. Fremragende arbeid med innvandrerungdom gjorde at Osman Mohammed Aden i går ble tildelt Innvandrerprisen 2006.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Evaluering av arbeidsmarkedstiltak

Statistisk Sentralbyrå (SSB) konkluderer med at arbeidsmarkedstiltakene har fungert og ført til at flere er i arbeid. Lønnstilskudd har den største effekten.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Pensjonsmelding utsatt

Regjeringen utsetter sin stortingsmelding om opptjening og uttak av alderspensjon. Det er fremdeles mange ubesvarte spørsmål i pensjonsreformen, og regjeringen trenger ekstra tid for å fullføre arbeidet.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Det offentlige/Annet offentlig
Flere innvandrere i jobb med Intro

Introduksjonsprogrammet har gitt gode resultater og nå vil Bjarne Håkon Hanssen intensiverer arbeidet med integrering av innvandrere i arbeidslivet. Dermed skal bedriftene bli mer oppmerksomme på den store ubrukte arbeidskraftsreserven.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Sykefraværet koster dyrt

Det reviderte nasjonalbudsjettet fikk en smell på 2,3 milliarder på grunn av økt sykefravær. Fraværet vil stige med 8 prosent i år, stikk i strid med IA-arbeidet. Samtidig lanserer LO at de ønsker å gi ansatte fri til å pleie syke foreldre.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Rekrutteringssvikt i helse- og omsorg

Flertallet av de 21 000 undersysselsatte kvinnene som er registrert hos Aetat, er ansatt i helse- og omsorgssektoren. Allikevel sliter denne sektoren med rekruttering, og arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie oppfordrer til å ta reserven i bruk.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
NAV en realitet
1. juli legges Aetat og trygdeetaten ned, og den nye arbeids- og velferdsetaten (NAV) er en realitet. Allikevel vil mange av kontorene bære de gamle navnene i en overgangsperiode.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Variasjon i bruk av sykemelding
Legers sykemeldingspraksis er blitt studert for første gang. Unge kvinnelige leger er flinkest til å bruke graderinger i sykemeldingene, og sykemelder sjeldnest.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Aetat med råd om dysleksi

30 prosent av den voksne befolkningen sliter med å mestre arbeidslivets krav til lese- og skriveferdigheter. Aetat ønsker gjøre arbeidsgivere mer bevisst på de utfordringer dyslektikere har, samt å informere om de muligheter som finnes.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Det offentlige/Annet offentlig
Nye virkemidler mot sosial dumping
Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet får nye virkemidler i kampen mot sosial dumping. Som en del av regjeringens handlingsplan skal dette bidra til at arbeidstakerne får det lønns- og arbeidsvilkår de har krav på.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Mangfoldskilden.no lansert

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) åpnet en ny tjeneste, der man kan søke på cv-er over personer med minoritetsbakgrunn. Målet er at nettsiden skal legge til rette for økt samfunnsdeltakelse blant innvandrere.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Differensiert arbeidsgiveravgift tilbake
Store deler av Norge vil fra 2007 få gjeninnført lavere satser for arbeidsgiveravgiften. Regjeringen ønsker at den nye ordningen skal være mest mulig lik den opprinnelige, men storbyer som Tromsø og Bodø må belage seg på normal arbeidsgiveravgift.
Les hele artikkelen