Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Det offentlige/Annet offentlig
Tiltak mot ledighet

Regjeringen følger arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman sin reaksjon på de økende ledighetstallene. Forslaget om flere stillinger til Aetat, og 1000 flere tiltaksplasser skal i følge regjeringen motvirke lange ledighetsperioder.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Fritt sykehusvalg
Utvidet sykehusvalg?

Helsedepartementet sendte ut et forslag til høring om endringer i pasientrettighetsloven, som vil gi pasientene større valgfrihet i sitt sykehusvalg. Med de ny endringene vil man også kunne velge fritt blant kommersielle sykehus, ikke bare innenlands, men i hele EØS-området. LO stiller seg kritiske til en slik ”EØS-ifisering” av norsk sykehuspolitikk.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Rettigheter i helsenorge
Hva kan du kreve som pasient i Norge? Det er mye usikkerhet rundt pasientrettigheter i Norge. Antallet lover som regulerer dine rettigheter er mange, og de kan tolkes på forskjellig vis. Folketrygden, fritt sykehusvalg, retten til et forsvarlig tilbud om behandling og opplysninger om din tilstand er en lite del av hva du har krav på.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Det offentlige/Fritt sykehusvalg
Nei til sykehusrangering?

Fagfolk advarer mot å sammenligne sykehusene, og dermed rangere de som dårlige eller gode. Sykehusrangeringen er lansert i bruk innen 2004, og er ment som et viktig ledd i ordningen ”Fritt sykehusvalg”. Det skal gi pasientene et bedre valg. Men, eksperter er negative til en slik ”konkurranse”.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Resept for et sunnere Norge
I akebakken ved Frognerseteren i Oslo startet helseminister Dagfinn Høybråten pressekonferansen der han la fram stortingsmeldingen som inneholder regjeringens plan for helsepolitikken her i landet for de neste 10 årene. Stortingsmeldingen har fått tittelen ”Resept for et sunnere Norge”, og et sunnere Norge det trengs i følge ministerens diagnose av folkets helsetilstand.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Legen belønnes for at du skal trene
Vi blir fetere og fetere og regjeringen går nå nye veier for at vi skal gå ned i vekt. Grønn resept, der legen skriver ut resept på treningsopplegg og kosthold. Dette kan snart bli realiteten og legene vil få lønn for strevet.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Større valgfrihet
Under helseminister Dagfinn Høybråtens besøk i Kina høsten 2002 inngikk man en helsesamarbeidsavtale. Denne skulle blant annet omfatte tradisjonell kinesisk medisin, mental helse, telemedisin og folkehelsearbeid. Samarbeidet med Kina førte senere til Regjeringens forslag om en lov om alternativ behandling, som har til mål å gi pasienten en større reell valgfrihet.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Et samlingspunkt
Regjeringen foreslår å samordne Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten. Ved å opprette en førstelinjetjeneste som skal være brukernes faste og første kontaktpunkt håper man å unngå og lage kasteballer mellom etaten. En ny jobbetat vil få mye av ansvaret for samordningen, i en reform der målet er å få flere i arbeid.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Sykehusreformen ett år

Helsedepartementet gjorde opp status for den ett år gamle sykehusreformen forrige torsdag. Den ytre reformen, med ny eier og opprettelsen av regionale helseforetak, er ferdig. Men, ennå gjenstår de indre reformene, som i følge helseminister Dagfinn Høybråten er vel så vanskelige og krevende som den ytre.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Bedre hjelp til rusmisbrukere?
Sosialdepartementet sendte i forrige uke ut et høringsnotat, der de foreslår å omorganisere fylkeskommunens ansvar for institusjoner som yter sosiale tjenester til rusmisbrukere. Forslaget vil i praksis si at staten og kommunene overtar det ansvaret som fylkeskommunene i dag har for rusmisbrukere. Forskere på området, som absentia har vært i kontakt med frykter at dette vil skape et A-lag og et B-lag blant behandlingsinstitusjonene.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Fritt sykehusvalg
Effektivt helsevesen?
Dagens helsevesen utnytter ikke ressursene maksimalt. Operasjonsstuer står store deler av dagen tomme, og det finnes mange tomme sykesenger. En elektronisk database som alltid vil være oppdatert for pasienter og leger, er idéen bak GetMedic sitt bookingssystem av helsetjenester. Målet er at man skal kunne utnytte kapasiteten i det norske helsevesenet bedre.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Budsjettforliket

Fremskrittspartiet var igjen redningen for regjeringen og inngikk et budsjettforlik. Selv mener FrP at de har sikret budsjettet en sosial profil, selv om de prioriterte avgiftslette i stedet for økt satsing på sykehus og helsetilbudet. Arbeiderpartiet kaller budsjettforliket dårlig for arbeid, skole og omsorg.

Les hele artikkelen