Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Det offentlige/Offentlig helsevesen
For lett å bli sykemeldt?
Trygdedirektør Arild Sundberg gikk i forrige uke ut i media og refset legene for at de ikke utfører sin plikt til å vurdere arbeidsevnen til den enkelte sykemeldte arbeidstager. Leder i Alment praktiserende lægersforening Kjell Maartmann-Moe sier til absentia.no at han synes trygdedirektøren går hardt ut, og Maartmann-Moe mener vi trenger et kulturskifte.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Fritt sykehusvalg
Opprydding i ventelistedata

Helseminister Dagfinn Høybråten hadde to hovedmål i forhold til pasienter og helsetilbudet da han tiltrådte som statsråd: Få ned ventetiden og rydde opp i ventelistene. Så langt har begge målene hatt en positiv utvikling.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Fritt sykehusvalg
Utvidet fritt sykehusvalg

Helsedepartementet har i dag sendt ut et forslag om endringer i pasientrettighetsloven på høring. Forslaget vil gi pasienter valget mellom operasjon ved private eller offentlige sykehus. - Med dette reformforslaget vil regjeringen oppfylle et viktig løfte i Sem-erklæringen, sier helseminister Dagfinn Høybråten.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Det offentlige/Fritt sykehusvalg
Sykehusene skal rangeres
Innen to år kan du selv velge hvilket sykehus som er best egnet til å behandle deg. Da skal alle sykehus her til lands blitt evaluert å fått en karakter. Kortest ventetid, minst infeksjoner og flest overlevende pasienter er noen av kriteriene som skal være med på å gi sykehusene karakterer.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Fritt sykehusvalg
Nødvendig helseforsikring?

Det siste i fra forsikringsfirmaene er nå en privat helseforsikring. Denne skal sikre deg rask behandling ved et privat sykehus, enten her i landet eller i utlandet. Er dette noe nordmenn trenger, eller er det offentlige helsevesenet godt nok?

Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Skattelette for privat helseforsikring
Regjeringen foreslår at den som er i jobb skal kunne få gratis privat helseforsikring uten å måtte skatte av det. Denne ordningen kan føre til at arbeidsledige og trygdede blir dyttet lenger bakover i sykehuskøen.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Helsebudsjettet

Regjeringens forslag om et stramt budsjett har fått en delt mottagelse. Selv om helsesektoren har vært et av satsningsområdene, har det også her kommet negative tilbakemeldinger. Innføringen av at nytt frikortsystem og gjeninnføringen av egenandel på blå resept er blitt diskutert av mange.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Fritt sykehusvalg
Privat fritt sykehusvalg

Pasienter i hele landet kan velge og vrake i behandlingstilbud. I helseregionene Sør, Øst, Vest og Midt kan man i tillegg velge blant mange private sykehus, og stadig flere pasienter og primærleger blir nå oppmerksomme på dette.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Leger sluntrer unna funksjonsvurdering

Fra 1. mai 2002 var en ny sykemeldingsattest på plass med forenklet funksjonsvurdering som et nytt felt. Her skulle legene vurdere den sykemeldtes funksjonsevne i arbeid, og på den måten fokusere på muligheter istedet for begrensninger. Men, legene ser ikke ut til å ha fått nye rutiner av den grunn.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Det offentlige/Fritt sykehusvalg
Helse Midt-Norge har lengst sykehuskø

Region Midt-Norge har nå lengst ventetid for de som skal behandles ved sykehus. En østlending er antagelig ute av sykehuset, ferdig behandlet - før f.eks. en trønder har fått tilbud om hjelp.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Gjelder ordningen om kjøp av helsetjenester noen av dine ansatte?
For å redusere sykefraværet knyttet til enkle operasjoner ble det innført en ordning om kjøp av operasjonskapasitet hos private tilbydere. Forutsetningen for at den ansatte skal ha rettigheter etter ordningen er at den ansatte er sykemeldt. Mange forsøker å være i jobb uten å sykemelde seg og eventuelt lindrer smertene ved hjelp av medikamenter. Konsekvensen er at man ikke blir vurdert i forhold til ordningen om kjøp av helsetjenester.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Grønn resept

I Oppegård kommune kan leger og fysioterapeuter gi pasienter aktiviteter og opplevelser på resept. Tiltaket er blitt positivt mottatt av alle parter og selv om prøveprosjektet er i startfasen ser man resultater. En grønn perm med oversikt over alle aktiviteter i nærmiljø ligger på bordet hos legene.

Les hele artikkelen