Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Det offentlige/Annet offentlig
Frykter NAV-krise
FFO er bekymret for at NAV-reformen vil lide som følge av at arbeidsminister Hanne Bjurstrøm først tiltrer ved årsskiftet. Samtidig trekker de seg fra NAV-samarbeidet i protest mot manglende reell brukermedvirkning.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Den nye regjeringen
Statsminister Jens Stoltenberg presenterte i dag den nye regjeringen der 7 nye statsråder ble presentert. Flere av disse vil påvirke arbeidslivspolitikken direkte i tiden fremover.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Statsbudsjettet 2010: Kostnader til sykefravær for store
Statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Kristin Halvorsen møtte partene i arbeidslivet for å diskutere videreføringen av IA-avtalen. Med stor vekst i trygdeutgiftene ble sykelønnsordningen et viktig tema.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Det offentlige/Annet offentlig
Statsbudsjettet 2010 – Arbeid, velferd og miljø
Regjeringen tar høyde for økt arbeidsledighet i 2010 og tar i bruk flere virkemidler i kampen mot ledigheten. LO er fornøyd men NHO frykter det høye forbruket av oljepenger vil redusere norsk næringslivs konkurransekraft.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Lettere å kombinere arbeid og pensjon
For å stimulere til mer arbeid blant pensjonister vil Regjeringen fjern all avkortning av pensjon mot arbeidsinntekter ved årsskiftet. Vedtaket er i tråd med pensjonsreformens hovedprinsipp om at arbeid skal lønne seg.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Positive til Soria Moria II
FFO sammenligner den nye Soria Moria erklæringen med julaften når det loves økt fokus på inkludering i arbeidslivet. LO er positive til arbeidet for likelønn, mens NHO er optimistiske med tanke på arbeidet for bedre rammevilkår til forskning, samferdsel og konkurranseutsatt næringsliv.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Vellykket trainee-program
I perioden 2007-2009 ble 16 personer med redusert funksjonsevne rekruttert til et trainee-program i departementer og direktorater. Evalueringen av programmet viser at funksjonsnedsettelsen har mindre å si for arbeidsforholdet enn antatt.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
LO stiller krav til rødgrønn regjering
Arbeiderpartiet ble valgkampens vinner med en sterk fremgang og fortsatt rødgrønt flertall. Dermed ligger alt til rette for en Soria-Moria II-erklæring. Nå krever LO en forsterket rødgrønn politikk og peker på flere utfordringer som krever tiltak.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Arbeid og inkludering
Arbeids- og inkluderingsdepartementet har publisert en faktabrosjyre om sine fagområder som blant annet tar opp arbeidsledighet, velferd og pensjon.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Det offentlige/Annet offentlig
10 ukers fedrekvote
Fra og med 1. juli 2009 utvides fedrekvoten fra 6 til 10 uker. Regjeringen ønsker at dette skal gi en bedre likestilling mellom mor og far.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Ingen universell utforming tross løfter
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) ba tidligere om øremerkede midler til universell utforming, men pengene ser ut til å havne i sikkerhetstiltak.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Ungdom har trua på Norges framtid
Nå begynner unge nordmenn å få tilbake trua på både sin egen og Norges økonomi igjen.
Les hele artikkelen