Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Det offentlige/Annet offentlig
Opposisjonen: Kommentarer til revidert
Regjeringen møter kraftig kritikk fra opposisjonen på Stortinget for sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Venstre kaller det grått og meningsløst, mens FrP mener revideringen er innholdsløs.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Arbeidslivet: Kommentarer til revidert
NHO og HSH er skuffet over Regjeringens reviderte nasjonalbudsjett og etterlyser flere lærlingplasser og mer krutt mot ledighetsveksten. YS og LO er derimot tilfredse, men understreker at det vil være nødvendig med planer for ytterligere tilpasninger i tiden fremover.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Regjeringen med nye grep mot ledighet
I sitt reviderte nasjonalbudsjett følger Regjeringen opp sine løfter om økt innsats mot økt ledighet. 9,5 milliarder i økte rammer i budsjettet inkluderer blant annet 5 000 nye tiltaksplasser, 4 200 nye studieplasser og en styrking av NAV.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Flere enn antatt dør på jobb
20 av dødsfallene som skjer på jobb, registreres ikke. Dette gjør at den mørke statistikken nok må oppjusteres.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Sykmeldte raskere tilbake
Stadig flere sykemeldte får et tilbud som skal sikre dem å komme raskt tilbake i arbeid. NAV slår fast at prosjektet ”Raskere tilbake” er en suksess og mener potensialet i ordningen er stort.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Mer penger til NAV
Regjeringen innvilger nye 710 millioner kroner til NAV for å gjennomføre tiltak som skal bedre situasjonen for etaten. Tiltakene som ble presentert av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen ble tatt godt i mot av LO, FFO og NAV.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Tips til arbeidsledige
NAV forventer en dobling i arbeidsledigheten innen utgangen av 2009. På sine nettsider gir de råd og tips til hva man kan gjøre for å komme raskt tilbake i arbeid.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Ønsker sesjonsplikt for jenter
Regjeringen ønsker å få flere jenter inn i Forsvaret, og satte i dag fram et forslag til lov som legger til rette for sesjonsplikt for jenter.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Tiltak for sysselsetting i gang
Samtidig som NAV melder om økning i den registrerte arbeidsledigheten forsikrer statsminister Jens Stoltenberg at tiltakene for å øke sysselsettingen er godt i gang i en rekke statlige etater.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Det offentlige/Annet offentlig
NAV får beholde midlertidige arbeidsplasser
NAV har gjennom 2008 og 2009 fått 320 nye stillinger for å møte endringene i arbeidsmarkedet. For å sikre at problemene ikke blir flere vil NAV derfor få beholde de midlertidige stillingene.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Eget register over hjerte- og karlidelser
Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å opprette et eget register for hjerte- og karlidelser. Basert på erfaringer fra kreftregisteret vil dette kunne gi en bedre kvalitet på behandlingen og øke muligheten til å forebygge.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
NAV skuffer FFO med utsettelse
FFO er skuffet over regjeringens bestemmelse om å utsette NAV-reformens deler om attføring og rehabilitering.
Les hele artikkelen