Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Jus/Maler/Lovverk
Enklere å få jobb hos andre arbeidsgivere
Regjeringen legger nå til rette for at arbeidstakere enklere skal kunne få jobb hos en annen arbeidsgiver. Ønsker arbeidsgiver å sikre at din kompetanse ikke går til konkurrent eller kunde må den nå betale for en slik klausul.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Varslingsreglene vurdert
FAFO slår fast at varslere i Norge sjeldent får negative følger og at 8 av 10 varslere ville varslet om igjen. Samtidig viser undersøkelsen at få kjenner til varslingsreglene.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Unge i sommerjobb
Mange ungdom opplever sitt første møte med arbeidslivet i sommeren. LOs sommerpatrulje passer på at rettighetene til unge arbeidstakere blir fulgt opp, og fjorårets aksjoner viser at det er helt nødvendig.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Jus/Maler/Veiledning
Arbeidstakers ansvar under streik
Arbeidstakere som ikke er i streik, men som blir rammet av streik, har selv ansvar for å møte opp på jobb. Det påpeker NHO som samtidig oppfordrer bedriftene til fleksibilitet dersom det oppstår problemer som følge av streik i barnehage, barneskole og lignende.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Arbeidsgiver risikerer straff
Dersom en utenlandsk arbeidstaker sin midlertidige arbeidstillatelse opphører, blir ikke arbeidsgiver informert. Dermed risikerer arbeidsgiver straff for å ha ansatte uten gyldig arbeidstillatelse, og NHO ber derfor om rutiner som automatisk varsler arbeidsgiver.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Arbeidsmiljøopplæring må reguleres
Stadig flere firmaer tilbyr nå arbeidsmiljøopplæring på nett, der ledere blir tilbudt raske og enkle kurs for lovpålagt kompetanseøkning i hms- og arbeidsmiljø. LO-sekretær Trine Lise Sundnes har sett seg lei på problemet, og ønsker nå en godkjenningsordning.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Askefaste arbeidstakeres rettigheter
Arbeidstakere som blir forhindret å komme tilbake i arbeid grunnet uforutsette hendelser som vulkanutbruddet på Island, er allikevel ansvarlige for sitt fravær. Selv om arbeidsgiver ikke er pliktig til å betale lønn, anbefaler NHO dialog ved askefravær.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Avklaringspenger innført
Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad er nå erstattet med arbeidsavklaringspenger. For å motta stønaden er det et krav om at den enkelte skal bidra aktivt i prosessen med å komme tilbake i arbeid.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Permisjon for fedre virker
Den første studien av pappapermisjonen viser at menn bruker mer tid på barna sammenlignet med fedre før fedrekvoten ble innført. Kvoten bidrar dermed til økt likestilling.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Jus/Maler/Veiledning
Få din BHT godkjent
Arbeidstilsynet anbefaler alle bedriftshelsetjenestene å få orden på søknaden så raskt som mulig, og nå kan man levere søknaden elektronisk. Samtidig inviterer STAMI til konferansen GODKJENT.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Nye regler om solidaransvar
Fra 1. januar trådte nye regler om solidaransvar i kraft. Det innebærer at en leverandør som setter ut arbeidsoppdrag eller leier inn arbeidstakere vil være solidarisk ansvarlig for lønn og feriepenger til underleverandørens arbeidstakere.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Godkjent BHT?
Arbeidsmiljøloven sier at arbeidsgiver skal benytte en godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier dette. Fra 1. januar trer en ny bransjeforskrift i kraft som presiserer flere bransjer som omfattes av dette.
Les hele artikkelen