Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Jus/Maler/Lovverk
Kan kombinere dagpenger og norskopplæring
Tidligere har ikke personer som deltar i norskoppløring fått utbetalt dagpenger dersom de er permitterte eller delvis ledige. LO er positive til Regjeringens endringer i regelverket slik at det blir enklere for innvandrere å få nødvendig norskkunnskap og dermed sikre en bedre integrering.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Unge funksjonshemmede i arbeidslivet
En rapport utarbeidet av AFI viser hvilke utfordringer unge funksjonshemmede møter, spesielt i overgangen fra utdanning til arbeid. Samtidig lanserer Unge Funksjonshemmede sammen med FFO nye informasjonssider om unge funksjonshemmedes rettigheter.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Ny AFP-ordning
Mens AFP-ordningen for ansatte i offentlig sektor videreføres, vil ansatte i privat sektor få en ny ordning fra 2011. Denne gir blant annet muligheten til å kombinere arbeid og pensjon fritt.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Jus/Maler/Lovverk
1000 lovbrudd i sommer
LOs sommerpatrulje oppdaget mer enn 1000 lovbrudd og gjorde 450 anmeldinger i løpet av sommeren. I tillegg til brudd på arbeidsmiljøloven fant man brudd på likestillings- og ferieloven, samt eksempler på sosial dumping og svart arbeid.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Ønsker faglig løft blant BHTene
Regjeringen innfører en obligatorisk godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten (BHT). Målet er at dette skal gi faglig løft og økt kompetanse i BHTene.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
- Arbeidsmiljøloven er fleksibel
Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen mener arbeidsmiljøloven inneholder den fleksibilitet som er nødvendig for arbeidsgivere under en sykdomsbølge. I sitt svar til arbeidsgiverne lover han samtidig at regjeringen følger utviklingen.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Presisering om Uførepensjonsutvalget
Leder i FFO Jarl Ovesen er bekymret over forslaget i Uførepensjonsutvalget om å redusere biinntekten for en uførepensjonist kraftig. Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen forsikrer imidlertid at regjeringen vil legge til rette for kombinasjon av arbeid og pensjon.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Unge i abeidslivet
Mange sommervikarer er unge arbeidstakere som møter arbeidslivet for første gang. For arbeidsgivere stilles det da strengere krav til hva slags arbeid og hvor mye arbeid ungdom kan utføre.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Fakta om ferie
Hvor mye ferie kan man kreve og er reglene like for heltids- og deltidsansatte? Kan man velge når man ønsker å ta ferie eller er det bestemte perioder da ferien skal avvikles? Hva skjer hvis man er syk i ferien?
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Jus/Maler/Lovverk
Enklere krav for små bedrifter
Næringsminister Sylvia Brustad ønsker å gjøre hverdagen enklere for småbedrifter og setter ned et lovutvalg som skal vurdere hvordan dette kan gjennomføres. HSH foreslår å avskaffe revisjonsplikten for de minste bedriftene.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
LOs sommerpatrulje
Hver sommer møter mange ungdom sin første arbeidsgiver og også i år vil LOs sommerpatrulje passe på at ungdom i sommerjobb får det de har krav på. Er du i tvil på dine rettigheter er det bare å ta kontakt med sommerpatruljen.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Fremtids-pensjonisten blir fattigere
Grunnet den nye pensjonsreformen vil offentlig ansattes pensjon bli lavere enn dagens pensjonisters.
Les hele artikkelen