Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Økt pensjonsalder
I følge NAV har pensjonsalderen økt siden IA-avtalen ble igangsatt i 2001. Samtidig viser en midtveisrapport fra forsøket med redusert arbeidstid at mange velger senere pensjonering som følge av dette.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Kvinnedagen 8. mars
Den internasjonale kvinnedagen ble markert over hele landet, og arbeids- og inkluderingsmininster Dag Terje Andersen benyttet muligheten til å sette spesielt fokus på innvandrerkvinner.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Seniorpolitikk for innvandrere
Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen inviterte til møte med innvandrere som kom til Norge på 70-tallet for å få råd om seniorpolitikk for innvandrere. Ønske om å bidra i samfunnet og det sosiale er viktig for å få innvandrere til å stå lengre i arbeid.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Uenighet om 70-årsgrensen
Senter for Seniorpolitikk (SSP) ønsker å oppheve aldergrensen i arbeidslivet og mener dette spesielt vil være bra for kvinnene. NHO er helt uenig og ønsker at dagens aldersgrense på 70 år skal beholdes.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Innvandrere tjener like mye som nordmenn
En doktoravhandling viser at innvandrere med samme type utdanning og like lang erfaring i arbeidslivet tjener det samme som nordmenn uten innvandrerbakgrunn. Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen mener tallene er gledelige.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Mangfoldsportalen.no
IMDI har lansert en ny nettside med fokus på flerkulturell integrering. Nettsiden skal gi informasjon om hvorfor arbeidslivet skal være inkluderende og hvordan du kan bidra til det.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
YS vil fjerne arbeidsgiveravgiften for de over 60
YS frykter at eldre arbeidstakere er spesielt utsatt for å bli oppsagt i dårlige økonomiske tider. Derfor ber de regjeringen om å vurdere en midlertidig ordning med fullt fritak for arbeidsgiveravgift for arbeidstakere over 60 år.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Perspektivmeldingen 2009
Frem mot 2060 vil andelen eldre dobles i forhold til befolkningen i yrkesaktiv alder. I sin Perspektivmelding understreker Regjeringen hvor viktig en høy yrkesdeltakelse er for å møte denne utfordringen. NHO støtter Regjeringens vurdering og anbefaler økt integrering og inkludering i arbeidslivet.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Stabilt sykefravær
Statistikk for NHO sine medlemsbedrifter viser at sykefraværet har holdt seg stabilt siden høsten 2006. NHO-direktør Sigrun Vågeng er fornøyd med innsatsen som gjøres i bedriftene.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Flere positive til innvandrere
En undersøkelse gjort av Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at flere er positive til innvandrere og innvandring. Få misbruker trygdeordningene og flere gjør en nyttig arbeidsinnsats mener 3 av 4.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Inkludering er dugnadsarbeid
Alle parter må bidra for at inkludering i arbeidslivet skal gi resultater. Det mener administrerende direktør i HSH Vibeke Hammer Madsen som ønsker at IA-avtalen videreføres etter evalueringen i 2009.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Danmark dårligst på seniorer
Sverige og Norge inkluderer flere seniorer i arbeidslivet enn Danmark. I følge en dansk undersøkelse er det i dag flere norske seniorkvinner enn det er danske seniormenn i arbeidslivet.
Les hele artikkelen