Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
IA gir inkluderende arbeidsmiljø
En undersøkelse gjort av STAMI tyder på at IA-bedriftene har lykkes med å skape et inkluderende arbeidsmiljø. Med kortere sykeperioder og lavere nivå for uførepensjonering er IA-bedriftene sunnere.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Seniorbølgen en realitet i 2009
I 2009 vil det være flere arbeidstakere mellom 54-64 år enn mellom 20-29 år. Arbeids- og inkluderingsdepartementet ønsker ikke å endre aktivitetsreglene for eldre arbeidstakere, og stiller dermed samme krav til alle aldersgrupper. Samtidig tilbyr Ericsson ansatte mellom 35 og 50 år sluttpakker.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Seniorene mest stabile
Eldre arbeidstagere er mest stabile og står lenger i samme jobb enn yngre kolleger. Det viser ferske tall fra offentlig sektor.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Arbeid er nøkkelen til integrering
Regjeringen setter av 400 millioner kroner til gjennomføring av Handlingsplan for integrering og inkludering. Spesielt satses det på tiltak for arbeidsrettet innsats overfor innvandrere.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Idémøte for integrering
Under idémøtet i regi av IMDI fikk arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen mange gode innspill til integreringstiltak. Arbeidslivet er en viktig arena for integrering, men dagens høye arbeidsledighet blant innvandrere tyder på at det er behov for nye tiltak.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Vil jobbe til over 70 år
Arne Indreeide saksøker sin arbeidsplass Statoil fordi de ikke vil la han fortsette å arbeide til han er 70 år. Senter for Seniorpolitikk mener Indreeide er et eksempel på en trend der flere reagerer på den lave pensjonsalderen.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Lik pensjonskostnad for unge og eldre
Nye regler fra Regjeringen om at pensjonspremien blir like høy for unge, eldre, kvinner og menn vil muligens gjøre arbeidsmarkedet enklere for kvinner og eldre, mener finansminister Kristin Halvorsen.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Virkemidler i IA-avtalen

LO og FFO diskuterte nye virkemidler i arbeidet med å inkludere flere funksjonshemmede og seniorer i arbeidslivet. Kombinasjon av trygd og arbeid, samt trainee- og sommerjobber ble blant annet tatt opp.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Mange eldre i jobb
En av to nordmenn mellom 55 og 74 år er i arbeid. Spesielt eldre med høy utdanning arbeider lenge, viser en undersøkelse gjort av Statistisk Sentralbyrå (SSB).
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
800 000 uten jobb
I dag i Norge er det nærmere 800 000 personer uten jobb på forskjellige velferdsordninger, noe Bjarne Håkon Hanssen mener er altfor mange. Hanssen ønsker å bekjempe fattigdom, og skal bekjempe det med å få folk i arbeid.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Sykefraværet øker
Etter godt arbeid og synkende sykefravær, ser man en økning i forholdet mellom 4.kvartal 2004 og 4.kvartal 2005. Sykefraværet er redusert med 10 % siden IA-avtalen gikk i gang i 4.kvartal 2001, men det vekkes bekymring til de nye tallene.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Tips for rekruttering av innvandrere
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ønsker å gi råd til arbeidet med å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Det gjør de blant annet ved å gjøre tipsene tilgjengelige gjennom nettet.
Les hele artikkelen