Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
BHT – en viktig ressurs for IA

Aetat, Trygdeetatene og Arbeidslivsentra må bli flinkere til å ta i bruk bedriftshelsetjenestenes kompetanse. Det mener avdelingsleder Tone Eriksen ved Ringvoll Klinikken BHT, som ønsker økt fokus på forebygging og nærvær ved bedriften.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Flerkulturell verdiskapning
Regjeringen ønsker flerkulturell verdiskapning der innvandrere gis like god mulighet til å bidra i arbeidslivet som etnisk norsk. Gjennom et eget senter ønsker de å legge forholdene til rette for dem som ønsker å starte for seg selv.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Hva karakteriserer de gode IA-bedriftene?

Det er viktig å ta i bruk de tilgjengelige hjelperne og gjennomføre en rekke IA-tiltak for å bli en god IA-virksomhet. Dette viser en undersøkelse gjort av STAMI og Idébanken – inkluderende arbeidsliv.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Konflikter på arbeidsplassen gir flere førtidspensjonerte
En studie det danske arbeidsmiljøinstituttet (AMI) har foretatt, viser at flere førtidspensjonerer seg på grunn av ulike typer konflikter på arbeidsplassen. En stor positiv faktor for å holde folk i arbeid, er ledernes holdninger.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Funksjonshemmede betyr ikke økt fravær

LO-sekretær Trine Lise Sundnes mener at ansettelse av funksjonshemmede ikke må bety økt fravær. Dermed slår hun tilbake på kritikken som har vært om IA-avtalen og det mange mener er motstridende mål.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Diskrimineringsloven

Fra og med 1. januar trer den nye diskrimineringsloven i kraft. Loven sette forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet og religion på alle samfunnsområder.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Integrering
Direktorat for integrering og mangfold
Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen stod for den offisielle åpningen av det nye integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Direktoratet skal være et kompetansesenter og en pådriver for et mer inkluderende samfunn.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Seniorenes kompetanse viktig

Trygdeetatens Livsfaseprosjekt har understreket hvor viktig det er å beholde seniorenes kompetanse i en ny arbeids- og velferdsetat (NAV). For at arbeidstakere skal stå lenge i arbeid er man helt avhengig av lederens holdninger, viser den samme undersøkelsen.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Seniorinkludering trenger virkemidler

Leder for Senter for Seniorpolitikk (SSP) Åsmund Lunde etterlyser bedre økonomiske virkemidler i arbeidet med å øke den reelle pensjonsalderen. Arbeidet med å hindre utstøting av eldre fra arbeidslivet har ikke gitt resultater.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
IA-avtalen videreføres

Partene i arbeidslivet er enige om en videreføring av IA-avtalen frem til 2009. Avtalen utvides til også å inkludere andre utsatte grupper, og vil derfor også omfatte innvandrere. Positiv utvikling i sykefraværet sikret at sykelønnsordningen blir uendret.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Færre delmål i IA
Avtalen om å prøve å bedre arbeidslivet gjennom Inkluderende Arbeidsliv-avtalen (IA), rundes av ved årsskiftet. YS-leder Randi G. Bjørgen mener man bør fotsette med avtalen, men kutte ned på antall delmål i den. Stopp Diskrimineringen ønsker at de funksjonshemmede skal få en sterkere stilling i en eventuell ny avtale.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
IA-avtalen en betinget suksess
IA-avtalen gir resultater, men målene som står i den, er ennå ikke nådd. Etter at fireårsperioden regjeringen Stoltenberg satte i 2001 snart er over, er målet med å få ned sykefraværet delvis nådd, delmål 2 om å få flere personer med redusert funksjonsevne i arbeid er ikke nådd på nasjonalt nivå, og den reelle pensjoneringsalder er heller ikke nådd.
Les hele artikkelen