Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Norsk økonomi fosser frem
Del artikkelen med venner og kolleger

Det går bra i norsk økonomi, viser NHOs økonomiske halvårsrapport. NHO har oppskrevet arbeidskraftbehovet med et halvt prosentpoeng, men sjeføkonom Tor Steig i NHO advarer mot overoppheting.

 

Arbeidsmarkedet viser klare positive utviklingstrekk, skriver NHO. NHO tror det neste år blir skap 45 000 nye jobber, at arbeidsledigheten går ned til 3,7 prosent og den økonomiske veksten blir på 3 prosent. Tallene Finansdepartementet opererer med er henholdsvis 18 000, 4,1 prosent og 2,4 prosent. NHO tror veksten i bedriftenes investeringer blir 7 prosent og Finansdepartementet regner ikke med mer enn 6,1 prosent.

Overoppheting

Næringslivets økonomibarometer viser en kraftig oppjustering av behovet for økt arbeidskraft både i 2005 og 2006, i forhold til tidligere undersøkelser.

-          Nå må vi passe på at det ikke resulterer i utforkjøring, sier Steig, som advarer mot overoppheting.

Hvis vi ikke passer på å holde et stramt statsbudsjett, bruke mindre oljepenger, føre moderate lønnsoppgjør, risikerer vi at pris- og lønnsnivå, rente og kronekurs går i været igjen, sier han.

-          Da kan vi etter en tid havne i det samme uføret som i 2002, da 55.000 industriarbeidsplasser gikk tapt. Ikke umiddelbart, men over tid. Det er viktig å tenke på nå når det ser så positivt ut, sier Steig.

Næringslivets økonomibarometer er et vedlegg til NHOs halvårsrapport. 1.500 økonomisjefer/daglig ledere i NHO-bedrifter har besvart spørsmål om lønnsomhet, markedsutsikter, sysselsetting og investeringsplaner.

For hele NHO-området er arbeidskraftbehovet for 2006 justert fra 1,0 til 1,5 prosent i forhold til spørreundersøkelsen i vår.

Sterkest vekst ventes innen bygg, olje- og tjenestesektoren. Byggenæringen har oppjustert veksten fra 2 til 3 prosent.

Også industrien oppjusterer sine anslag, til tross for fortsatt nedbemanning i næringsmiddelindustrien.

Mindre sykefravær
-          Økningen i etterspørselen etter arbeidskraft har inntil nylig blitt dekket inn gjennom kraftig reduksjon i sykefraværet og økt overtidsbruk, og ved at deltidsansatte nå jobber lenger enn før. Nedgangen i sykefraværet alene har redusert behovet for nyansettelser med hele 40.000 årsverk i løpet av halvannet år, sier Steig.

Det er grunn til å tro at mulighetene for å hente ut flere timeverk med dagens sysselsetting etter hvert blir uttømt, mener NHO.

De siste månedene har veksten i utlyste stillinger økt betydelig, og i oktober var det utlyst hele 24 prosent flere stillinger enn i samme måned året før.

[Les mer hos NHO]


Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?