Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Mer velferd og bedre fordeling
Del artikkelen med venner og kolleger

 

Regjeringens ønsker i sitt forslag til nytt statsbudsjett for 2006 å gi en bedre fordelign av velferden.  LO er tilfredse med det nye budsjettet, men NHO konkluderer med at det ikke er et budsjett for styrket verdiskapning.

 

 

Vel 8,1 milliarder flyttes i forhold til Bondevik-regjerings forslag.  Skatte- og avgiftsinntektene økes for å styrke velferdsordningene og det offentlige tjenestetilbudet.
-            Hovedprioriteringene er økte inntekter til kommunesektoren, redusert foreldrebetaling i barnehagene, økte bevilgninger til å bekjempe fattigdom og flere arbeidsmarkedstiltak. Vernet for arbeidstakere styrkes. Samlet gir dette en mer rettferdig fordeling, sa finansminister Kristin Halvorsen under sin presentasjon.

 

Aktiv arbeidsmarkedspolitikk

Regjeringen vil øke innsatsen i kampen mot arbeidsledig og arbeidet for inkludering i arbeidslivet intensiveres. Regjeringen vil føre en mer aktiv arbeidsmarkedspolitikk, og foreslår 217 millioner kroner mer enn Bondevik-regjeringen til arbeidsmarkedstiltak. Dette gir rom for vel 2 000 flere tiltaksplasser neste år. I tillegg vil innsatsen for ungdom og langtidsledige styrkes, og arbeidet med å hjelpe innvandrere ut i jobb trappes opp.

 

Regjeringen vil også reversere svekkelser i arbeidstakernes vern som ble vedtatt i den forrige stortingsperioden. Det fremmes lovforslag som innebærer at en ny arbeidsmiljølov med godt vern av arbeidstakernes rettigheter kan tre i kraft 1. januar 2006.

 

Også for arbeidsledige vil regjeringen øke ytelsene ved å reversere flere av de innsparingstiltakene som er gjennomført under Bondevik-regjeringen. Ferietillegget for dagpengemottakere foreslås derfor gjeninnført med virkning for opptjening fra 1. juli 2006, og retten til dagpenger under permittering utvides til 34 uker.

 

Positive i LO

LO-leder Gerd-Liv Valla sier regjeringens budsjett er et steg i riktig retning. Spesielt legger hun vekt på at arbeidstakerne nå har fått tilbake noe av makten som de mistet under Bondevik-regjeringen, og at arbeid til alle nå er jobb nummer en.

 

-           Etter fire år uten jobbvekst, svekkede trygdeordninger og svekket regelverk for de ansatte, ser vi klart en ny tendens.    Nedbyggingen av arbeidsmarkedspolitikken og viktige arbeidslivsinstitusjoner stanses. Bedringen i sysselsettingssituasjonen kombineres med at viktig regelverk endres i arbeidstakers favør. Reverseringen av forrige regjerings angrep på arbeidsmiljøloven er her særlig viktig. Den foreslåtte forverring av lønnsgarantiordningen trekkes også tilbake, sier Valla i en kommentar til budsjettforslaget.

 

NHO skeptiske

-           En vesentlig del av skatteskjerpelsen på til sammen seks milliarder kroner må bæres av bedriftene og deres eiere. Ekstrakostnadene vil påvirke norske arbeidsplasser. Det beklager vi, sier Finn Bergesen jr. NHO-sjefen.

 

(11.11 2005)


Legg til kommentar

28. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?