Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ingen hjelp til gravide
Del artikkelen med venner og kolleger

 

En undersøkelse gjort blant 600 bedrifter viser at svært få bedrifter legger til rette for gravide kvinner. For mange kvinner blir det et valg mellom karriere og familie.

 

 

-           I Oslo viser undersøkelsen at kun en av ti bedrifter investerer i tiltak som tilrettelegger arbeidssituasjonen for gravide, og kvinner som nylig er tilbake fra endt fødselspermisjon. Etter vår oppfatning er dette for dårlig, ikke minst med tanke på at det er naturlig at gravide kvinner har nedsatt arbeidskapasitet i visse perioder, og at flere blir sykemeldte en eller flere ganger i løpet av svangerskapet, uttaler administrerende direktør Per Bergerud i Proffice i en pressemelding.

 

Proffice har undersøkt hvordan nærmere 600 norske bedrifter håndterer fravær i forbindelse med graviditet. Undersøkelsen er utført av markedsanalyseselskapet InFact, og ble presentert i forbindelse med offentliggjøringen av andre utgave av Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse (PAMA).

 

-           Selv om bedriftene har et stort forbedringspotensial når det kommer til tiltak for å tilrettelegge arbeidsforholdene for gravide kvinner, er de flinkere til å tilrettelegge arbeidet for de øvrige ansatte når den svangre går ut i permisjon. Over halvparten av bedriftene, 55 prosent, svarer at de leier inn ekstern arbeidskraft i forbindelse med fødselspermisjon, fremfor å omfordele arbeidsoppgaver internt. En slik løsning må utelukkende sees på som ressurseffektiv, ikke minst fordi de øvrige ansatte ikke risikerer å bli belastet med ekstra arbeidsoppgaver som et resultat av nedsatt arbeidskapasitet i bedriften, sier Bergerud.

 

Barn eller karriere – en tap-tap-situasjon

Halvparten av norske kvinner som har fått barn i løpet av de siste fem årene, innrømmer at de ofrer karrieren for familien. Tre av fire kvinner svarer at dette i hovedsak var deres egen avgjørelse.  Tendensen bekreftes fra utlandet, der antallet barnløse kvinner i Vest-Europa er stigende. Spesielt gjelder dette blant akademikere, der kvinner velger bort barn for å satse på karrieren.

 

-           Verken situasjonen i Norge eller i flere andre land i Vest Europa er ideell. Samfunnet er nødt til å tilrettelegge forholdene slik at kvinner skal kunne kombinere karrieremuligheter samtidig som de får barn. Verken lav reproduksjon eller kvinner som ikke får utnyttet sine ressurser er optimalt for samfunnsøkonomien. Fleksibiliteten som kjennetegner bemanningsbransjen, passer blant annet ypperlig for kvinner som vil tilbake til arbeidslivet, men i en mindre krevende stilling enn det de hadde før de fikk barn, i alle fall for en periode, sier Per Bergerud.

 

Andre funn

Undersøkelsen viser at store bedrifter har flere avlastningstiltak for gravide kvinner. Blant små bedrifter var det kun 11 prosent som kunne vise til slike tiltak, mens det blant store bedrifter rundt  20 prosent. 

 

Kun 14 prosent av de spurte bedriftene satser på tiltak som tilrettelegger arbeidssituasjonen for gravide. Oslo er verst, der kun en av ti bedrifter investerer i slike tiltak. Situasjonen er best hos bedrifter i Trøndelagsfylkene.

 

Ansattes trygghetsfølelse (58%) er viktigere enn lønnsomhet (22%) når bedrifter velger fødselspermisjonspolitikk.  I tillegg svarer 41 prosent at bedriftens omdømmer er med å styre bedriftens politikk for fødselspermisjon.

(17.11 2005)


Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?