Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Foretrekker unge og erfarne
Del artikkelen med venner og kolleger

EU har fått det vanskelig med å skulle øke yrkesdeltakelsen blant seniorer, og norske arbeidsgivere er ikke særlig bedre enn resten av Europa. De foretrekker de unge og erfarne, selv om de holder fast ved at ansatte over 50 år gjør en minst like god jobb som de under 50.

Direktør i Senter for Seniorpolitikk, Åsmund Lunde, mener at norsk personalpolitikk i stor skala er basert på myter, fordommer og mangel på kunnskap. Han sier også at det derfor er viktig å lete seg fram til de lederne som etter eget utsagn ansetter erfarne arbeidstakere, og å nå fram til disse lederne.

- Men unge skal de være. De nyutdannede står også høyere i kurs enn eldre arbeidstagere. Vi kan vanskelig se for oss denne unge, nyutdannede og erfarne arbeidssøkeren, men kan på plussiden referere at viljen til å ansette alle typer arbeidstakere er større blant de store virksomhetene enn blant de mindre. Offentlige virksomheter er også mer positive til alle typer søkere enn de private. Når det gjelder aldersdiskriminering er det mindre forskjell mellom offentlig og privat virksomhet. Det mest oppsiktsvekkende her er at hele 60 prosent av norske ledere har opplevd at yngre arbeidstakere blir foretrukket når ny teknologi eller nye arbeidsmåter skal innføres. Dette er diskriminering, slår Lunde fast.

De eldre blir eldre, men de har det også morsomst på jobb

 

Norsk seniorpolitisk barometer er en undersøkelse foretatt av Markeds- og Mediainstituttet A/S (MMI) for Senter for seniorpolitikk. På dette barometeret er sannheten om aldersgrensen for når man er gammel satt. De som er under 30 år, mener gjennomsnittlig at man er gammel i arbeidssammenheng når man har nådd 56 år, mens de over 60 år mener 57 år er gammelt. Hos lederne i arbeidslivet er grensen derimot helt nede på 53 år.

 

I samme aldersgruppe, 60 +, finner vi gruppen mennesker som gleder seg mest til å gå til jobben, hver dag. Tallet for folk som gleder seg til å gå av med pensjon er for folk mellom 50-59 år 52 %, mens prosentnivået har sunket noe etter at man har nådd 60.

 

Verdt å merke seg er at 71 % av arbeidslivets ledere ikke ser stor forskjell på arbeidsprestasjonene til arbeidstakere over 50 år og arbeidstaker under 50 år. Samtidig sier hele 55 % av lederne at de er helt uenig i at eldre arbeidstakere skal kunne sies opp før de yngre arbeidstakere ved nedbemanning.

 

Små skritt mot mindre aldersdiskriminering

 

Aldersdiskriminering er mindre utbredt nå enn det var for et år siden. Fra Norsk seniorpolitisk barometer, en undersøkelse som holdes årlig og i år for tredje gang, kartlegges seniorpolitiske spørsmål i arbeidslivet.

 

- Sett under ett viser årets undersøkelse små endringer, men de som registreres er positive. Vi er med små skritt på vei i riktig retning, sa direktør Erik Dalen, direktør i MMI da undersøkelsen ble presentert.

 

EU sliter med å øke antall seniorer i arbeid

 

EU har fått det vanskeligere enn forventet med å få flere yrkesdeltakende blant de eldre, og ligger ni prosentpoeng bak målene for deltakelse blant aldersgruppen 55-64 år. Rapporten Employment in Europe viser at det er store forskjeller mellom landene i unionen, men at lyspunkter finnes ved landene som Nederland, Storbritannia og Sverige. Fra 2000 har sysselsettingsraten for seniorer i EU-området steget fra 36.6 til 41 prosent.

 

Sverige er i tetsjiktet med en sysselsettingsrate blant 55-64-åringer på 69 %, mens Polen er blant bunnasjonene med sine 26 %.

 

Av EUs møte i Stockholm våren 2001 satte man seg som mål å ha halvparten av alle i aldersgruppen 55-64 år i arbeid innen 2010. Det tilsvarer cirka 7 mill. flere seniorarbeidstakere.

 

[Les pressemelding fra arbeidstilsynet.no]

[Les pressemelding fra seniorpolitikk.no]

oks.com >books
oks.com >booksx;> (17.11 2005)

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?