Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Mange arbeider overtid
Del artikkelen med venner og kolleger

I følge Statistisk Sentralbyrå tilsvarer overtidsbruken 68 000 heltidsjobber, og en undersøkelse gjort på absentia.no viser at halvparten mener de arbeider mye overtid.

21 prosent av de heltidsansatte arbeidet overtid i 2. kvartal 2005. Andelen var 24 prosent for menn og 17 prosent for kvinner. Overtidstimetallet tilsvarte 68 000 heltidsjobber, eller 4,7 prosent av alle ukeverk utført av heltidsansatte. Overtidsandelen totalt sett har holdt seg stabil siden 2000. 

Overtid
Med overtid menes her arbeidstid utover avtalt arbeidstid for heltidsansatte, utført i løpet av en spesifisert uke. 60 prosent av overtiden ble kompensert med lønn, 22 prosent med avspasering, mens 17 prosent ble oppgitt å være uten kompensasjon.

Andelen som arbeidet overtid var høyest innenfor finanstjenester (31 prosent), deretter følger engroshandel (30 prosent), samt olje- og gassutvinning (29 prosent). Lavest andel med overtid finnes innenfor undervisning, helse- og sosialtjenester, samt offentlig administrasjon og forsvar (13-16 prosent).

Arbeidstilsynet advarer
I en artikkel på arbeidstilsynet.no peker tilsynet på en rekke negative effekter ved overtidsarbeid:
·          Overtid har sikker sammenheng med nedsatt søvn og søvnforstyrrelser
·          Det er dokumentert at overtid er relatert til større risiko for ulykker og feil i arbeidet
·          Det er også høy sannsynlighet for at overtid er forbundet med nedsatt immunitet
·          Studier har vist sammenheng mellom overtid og økt blodsukkernivå, men det er noe usikkerhet om det er økt risiko for diabetes mellitus (sukkersyke)
·          Overtidsarbeid kobles videre til negative livsstilsfaktorer, som kost, røyking og alkohol
·          Det er god dokumentasjon for en sammenheng mellom overtid og hjerteinfarkt, noe mer usikkert i forhold til forhøyet blodtrykk
·          Flere studier tyder på større risiko for muskelskjelettplager (bl.a. smerter i nakke/skuldre/armer/rygg) ved overtid
·          Overtid har en liten, men ganske sikker effekt med hensyn til for tidlig fødsel og nedsatt fertilitet (forplantingsevne)
·          Det er også en temmelig sikker effekt av overtid på psykisk helse
·          I tillegg vil overtidsarbeid medføre lang eksponeringstid for kjente risikofaktorer for sykdommer og andre negative helseeffekter 

Halvparten jobber mye overtid
En undersøkelse gjort blant leserne på absentia.no viser at tre av ti arbeider mye overtid. I tillegg arbeider to av ti mye overtid i perioder.  Undersøkelsen er gjort over en periode på en måned.

Arbeider du mye overtid

[Les artikkel på arbeidstilsynet.no]
[Les pressemelding fra SSB]

x;> (21.11 2005)

Legg til kommentar

19. mai, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?