Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Færre delmål i IA
Del artikkelen med venner og kolleger

Avtalen om å prøve å bedre arbeidslivet gjennom Inkluderende Arbeidsliv-avtalen (IA), rundes av ved årsskiftet. YS-leder Randi G. Bjørgen mener man bør fotsette med avtalen, men kutte ned på antall delmål i den. Stopp Diskrimineringen ønsker at de funksjonshemmede skal få en sterkere stilling i en eventuell ny avtale. 

Der dagens IA-avtale består av disse tre delmål; få ned sykefraværet, få flere eldre til å stå lenger i arbeid, samt legge til rette for funksjonshemmedes deltakelse i arbeidslivet, er YS-lederens håp at man skal lage to delmål for ene eventuell ny IA-avtale.

– Med den erfaring vi har fått og de utfordringer vi har i dagens arbeidsliv, kan det kanskje være fornuftig å ha en avtale med 2 delmål, sier Randi G. Bjørgen, leder av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. 

Delmål YS ønsker å satse på

- Vi ser at arbeidet fungerer på delmål en, men ikke de andre to delmålene. Det har mye å gjøre med at vi har vært konkrete i målsettingen på det første punktet. Parallelt med dette vet vi at den største enkeltutfordringen knyttet til arbeidslinja, er ledigheten blant innvandrere, sier Bjørgen. 

- YS har lenge tatt til orde for at innvandrerutfordringen bør innlemmes i IA-arbeidet. Dessverre mener de andre eierne av IA-avtalen at det blir for mye med 4 delmål. La oss derfor gjøre dette enkelt og målrettet: Den neste IA-avtalen bør kun ha 2 delmål, fortsetter hun.

De to delmålene Randi Bjørgen og YS ønsker seg, er å øke jobbnærværet og stimulere til mangfold i arbeidslivet. Daglig leder i Stopp Diskrimineringen, Berit Vegheim, sier organisasjonen hennes støtter forslaget til YS-lederen om at IA-avtalen må inkludere innvandrere. Men samtidig er det for lite fokus på innvandrerne og de funksjonshemmede i Bjørgens forslag. 

Berit Vegheim kommenterer Bjørgens delmål, og mener at når YS-lederen fastslår at: «I tillegg vet vi at arbeidsledigheten er størst blant innvandrere», syns Stopp Diskrimineringen at denne påstanden er gjentatt så ofte at den til slutt er blitt en sannhet som åpenbart ingen opplever behov for å få verifisert. Hun ønsker å få klarhet i dette gjennom konkrete data, og konkretiserer dette med at arbeidsløsheten er mange ganger større blant funksjonshemmede enn blant innvandrere, faktisk over 50 prosent blant flere grupper.

Vegheim skriver på Dagsavisens nettsider at YS-lederens forslag om delmål to gir de funksjonshemmede et statusløft i og med at de nå for første gang er innlemmet som en del av «mangfoldet». 

Vil øke jobbnærværet

 - Vårt poeng med delmål én er fortsatt å ha søkelys på sykefraværet, men vi mener det er en bedre tilnærming å snakke om å øke ”jobbnærværet”. Det andre delmålet bør være knyttet til mangfold i arbeidslivet, er Bjørgens kommentar til delmålene. 

- Dette punktet er viktig. I begrepet betyr det at vi skal motarbeide enhver form for utstøting fra arbeidslivet, blant annet av seniorer, funksjonshemmede og innvandrere. Vi skal ikke se bort fra at noen tiltak kan være felles for enkelte grupper. Fortsatt mener jeg det er viktig å konkretisere delmålet om økt mangfold i arbeidslivet. Hvis ikke frykter jeg at vi ender opp med samme resultat vi har sett hittil. Mange fine ord, men liten fremdrift i arbeidet.

Berit Vegheim mener at funksjonshemmede som den største minoriteten i Norge litt for ofte er blitt skjøvet ut i kulden ved tidligere målsettinger om å få et inkluderende arbeidsliv. Vegheim skriver at <> Hun sier også at man har et stort demokratisk underskudd i Norge når en minoritet på 17 % ikke går igjen som en del av «mangfoldet i befolkningen» og ikke engang savnes i en debatt om representativitet.  

[Les artikkel hos Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund]
[Les artikkel hos Dagsavisen.no]


Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?