Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


IA-avtalen videreføres
Del artikkelen med venner og kolleger

Partene i arbeidslivet er enige om en videreføring av IA-avtalen frem til 2009. Avtalen utvides til også å inkludere andre utsatte grupper, og vil derfor også omfatte innvandrere. Positiv utvikling i sykefraværet sikret at sykelønnsordningen blir uendret.

-           Med denne avtalen viderefører myndighetene og partene det konstruktive samarbeidet som er inngått for å få et mer inkluderende samfunn, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. Jeg er glad for at alle parter i arbeidslivet er enige om at det er behov for et forsterket fokus på å redusere sykefraværet og uførepensjoneringen, øke avgangsalderen i arbeidslivet og sikre rekrutteringen av personer med redusert funksjonsevne og andre utsatte grupper i arbeidslivet, sier statsråden.

IA-avtalen har gitt resultater med lavere sykefravær, men har gitt skuffende resultater i arbeidet med inkludering av seniorer og funksjonshemmede. 

Inkludering av innvandrere
Nytt i avtalen er inkludering av andre utsatte grupper i arbeidslivet. Tidligere har arbeidet vært spesielt rettet mot seniorer og funksjonshemmede, men nå ønsker man at avtalen skal motvirke diskriminering i arbeidslivet generelt.  Spesielt ønsker man å se på inkludering av innvandrere.

YS-leder Randi Bjørgen er fornøyd med en mer inkluderende avtale og økt fokus på innvandrere i arbeidslivet.  Hun har lenge argumentert med at de svært høye ledighetstallene for innvandrere gjør at de må inkluderes som en del av IA-avtalen. 
-           Vi har lenge vært opptatt av at IA-avtalen i seg selv skal bli mer inkluderende. Derfor har vi ment at det er nødvendig å snakke om mangfold på en måte som ikke stigmatiserer noen grupper, men som anstrenger seg for å oppfylle arbeidslinja for alle grupper som ikke har et arbeidsforhold, sier Bjørgen.

Bjarne Håkon Hanssen understreket at arbeidet med innvandrere står høyt og vil invitere partene i arbeidslivet til å samarbeide om en handlingsplan om integrering av innvandrere.
-           Mange innvandrere sliter med å komme inn i arbeidslivet. Jeg er glad for at alle parter oppfatter det som kanskje den største inkluderingsutfordringen i Norge, sier Hanssen.

NHO fornøyde
Arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv har gitt effekt med lavere sykefravær.  Dermed vil ikke regjeringen endre sykefraværsordningen, noe NHO ser på som svært positivt.
-          NHO er tilfreds med regjeringens forslag til ny IA-avtale for de kommende fire årene. Særlig viktig at det ikke blir endringer i sykelønnsordningen, sier Finn Bergesen jr.

Han har stor tro på at videre arbeid med IA vil føre til enda lavere fravær, og at man innen 2009 vil nå avtalens mål om 20 prosent reduksjon sammenlignet med 2001.

Offensive mål
YS-leder Randi Bjørgen understreker at det er viktige med klare mål i arbeidet med inkludering av utsatte grupper. Den forrige perioden viste at arbeid mot et definert mål ga best resultater.
-           (15.12 2005)


Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?