Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Seniorinkludering trenger virkemidler
Del artikkelen med venner og kolleger

Leder for Senter for Seniorpolitikk (SSP) Åsmund Lunde etterlyser bedre økonomiske virkemidler i arbeidet med å øke den reelle pensjonsalderen. Arbeidet med å hindre utstøting av eldre fra arbeidslivet har ikke gitt resultater.

          Til nå har nesten all oppmerksomhet vært rettet mot å redusere sykefraværet. Nå forventer vi at det utløses mer energi og ressurser i arbeidet med å nå de to ande delmålene, sier SSP-direktør Åsmund Lunde.

Partene i arbeidslivet som står bak IA-avtalen er ikke fornøyde med de dårlige resultatene man har fått i arbeidet med å inkludere eldre i arbeidslivet. Den reelle pensjonsalderen er på samme nivå som da arbeidet ble startet, men allikevel er arbeidet med en konkretisering av delmål tre i IA-avtalen utsatt.

Pensjonsalder kan heves med 2 år
Reduksjon av arbeidsgiveravgiften for arbeidstakere over 62 år er det eneste økonomiske virkemiddelet IA-avtalen har gitt arbeidet med å inkludere seniorene.  Åsmund Lunde mener det vil være mulig å heve pensjonsaldere med ett til to år med skarpere økonomiske virkemidler.
          Mener man alvor med å hindre ustøting, trengs konkrete økonomiske virkemidler for å dreie oppmerksomheten i denne retningen, sier han.

Spesielt kritiserer Lunde de offentlige virksomhetene som per i dag ikke har noen økonomiske grunner til å beholde de eldre i arbeid. En løsning er å la de offentlige virksomhetene ta ansvar for utgiftene ved tidligpensjonering selv.

          Dette er viktig for å synliggjøre de reelle pensjoneringsutgiftene. Etter dagens system, finnes det i mange offentlige virksomheter overhodet ingen økonomiske incentiver for å forebygge at seniorarbeidstakere går av med avtalefestet pensjon. Årsaken er at de kan sende pensjonsregningen ut av huset. Kommuner som har hundre prosent ansvar for AFP-utbetalingene for de tre årskullene mellom 62 og 64 år har redusert AFP-uttaket og spart millioner av kroner som har gått til å styrke andre sider ved kommuneøkonomien, sier Lunde.

Konkrete mål hjelper
IA-avtalens eneste delmål som inneholdt en klar målformulering var det eneste delåmålet som ga resultater. Dette kan tyde på at et konkret mål gjør arbeidet i bedriftene enklere, noe YS-leder Randi Bjørgen ønsker å lære av.
-           En av de viktigste erfaringene vi har med oss fra den første IA-avtalen, er at arbeidet langt på vei må kunne sies å ha gitt gode resultater på kun ett av tre delmål. Min vurdering er at dette henger sammen med at målformuleringen var klarere og mer konkret på det første delmålet enn de øvrige, sier Bjørgen.

[Les artikkel hos seniorpolitikk.no]

e.com >online book
x;>online book=p

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?