Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Diskrimineringsloven
Del artikkelen med venner og kolleger

Fra og med 1. januar trer den nye diskrimineringsloven i kraft. Loven sette forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet og religion på alle samfunnsområder.

-           Navnet ditt skal ikke ha betydning for om du får jobb, og hudfargen skal heller ikke ha betydning for om du får tilgang til bestemte varer og tjenester. Med den nye loven får vi et effektivt virkemiddel mot den diskrimineringen vi vet at finnes i samfunnet i dag, sier Bjarne Håkon Hanssen.

Loven setter forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet og religion på alle samfunnsområder. Både direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn blir nå forbudt. Det er forbudt å trakassere og å instruere andre om å diskriminere eller trakassere, og det er forbudt å medvirke til diskriminering.

Prinsippet om delt bevisbyrde er nedfelt i loven. Loven innfører reaksjoner ved brudd på forbudet i form av oppreisning og erstatning. Det nye lovverket bringer norsk rett opp på nivå med EU-landene.

-           Den nye loven vil sikre et helhetlig vern mot diskriminering på grunn av etnisitet og religion, uttaler statsråden. I dag er vernet i lovverket knyttet til ulike områder, som arbeidsliv, offentlig forvaltning og straffeloven. 

Nytt ombud
Dagens Senter mot etnisk diskriminering, Likestillingsombudet og Likestillingssenteret vil inngå i det nye ombudet som opprettes 1. januar 2006. Ombudet skal håndheve flere lovverk med diskrimineringsvern, herunder diskrimineringsloven, likestillingsloven, arbeidsmiljøloven og diskrimineringsvernet i boliglovene.

Likestillings- og diskrimineringsombudet skal ivareta både pådriver- og tilsynsoppgaver. Personalet i SMED, samt mange av oppgavene SMED har hatt, er lagt til det nye ombudet. Det nye apparatet vil ta stilling til diskrimineringssaker ut fra en helhetlig tilnærming.     

-           Det er viktig at den nye loven får et effektivt apparat som kan følge den opp, uttaler statsråden. 

Lovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. (§1 i Diskrimineringsloven)


[Les pressemelding fra AID]

a>
x;>online bookx;>online book<

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?