Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Konflikter på arbeidsplassen gir flere førtidspensjonerte
Del artikkelen med venner og kolleger

En studie det danske arbeidsmiljøinstituttet (AMI) har foretatt, viser at flere førtidspensjonerer seg på grunn av ulike typer konflikter på arbeidsplassen. En stor positiv faktor for å holde folk i arbeid, er ledernes holdninger. 

Studien AMI har gjort viser at både ufaglærte og faglærte velger å bli førtidspensjonert grunnet forskjellige konflikter på arbeidsplassen. En psykososial faktor som gjør at folk velger førtidspensjon er at man får for få utviklingsmuligheter.

Jo flere konflikter og jo dårligere muligheter det er for utvikling i arbeidet, jo større er sannsynligheten for at man ønsker å avslutte yrkeslivet tidligere. Dette gjelder for alle, uansett kjønn eller alder. Så en sjef eller en leder burde holde antall konflikter til et minimum og gi de ansatte større muligheter for utvikling, skal han eller hun klare å holde de ansatte borte fra førtidspensjon.  

Dårlige ergonomiske forhold øker sjansen for førtidspensjonering

Ergonomiske forhold er også en faktor som spiller inn for å forlenge yrkeslivet. Hvis mye av arbeidet består av å gjøre ting i en spesiell stilling over lengre tid eller store deler av arbeidstiden, vil dette slite på kroppen. Hvis man for eksempel utfører mye av arbeidet stående eller gående, eller jobber med vridd nakke eller rygg, øker muligheten for å havne i førtidspensjon enda mer.  

Desto eldre man blir, jo større er sjansen for at man velger pensjon, naturlig nok. Det er ikke forskjell på kvinner eller menn når det angår førtidspensjonering, men det er en klar sammenheng i forholdet mellom hva slags sosialgruppe man er i, og når man begynner livet som pensjonert.

Studien viser at mer enn halvparten av den arbeidsdyktige befolkningen frivillig førtidspensjonerer seg. Personer med lang eller mellomlang utdannelse blir ifølge statistikken lenger i arbeidet enn ufaglærte og faglærte.  

Ledernes holdninger betyr mye

Trygdeetatens Livsfaseprosjekt har understreket hvor viktig det er å beholde seniorenes kompetanse i en ny arbeids- og velferdsetat (NAV). Undersøkelsen viser at man er avhengig av at ledernes holdninger er positive og gagner de ansatte for at de skal stå lenge i arbeid. 

- Nok en gang får vi bekreftet ledernes sentrale rolle i livsfasepolitikken, sier AFI-forsker Anne Inga Hilsen. Hun har vært ansvarlig for prosjektet som har vært gjennomført ved fylkestrygdekontoret, arbeidslivsenteret og ett trygdekontor i hvert av de tre fylkene Oslo, Buskerud og Nord-Trøndelag.

2 av 5 sier i undersøkelsen at de ønsker å jobbe så lenge som mulig. 61 % svarte at en positiv og aktivt oppmuntrende holdning fra lederne var utslagsgivende i valget om å forlenge yrkeskarrieren. Derav kan man lese at lederne er den viktigste motivasjonskilden.  

[Les AMIs artikkel]
[Les artikkel hos Absentia]

f=http://bookmarksme.com >online book
x;>online bookx;>online bookx;> (12.1 2006)

Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?