Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Halvparten ut i arbeid
Del artikkelen med venner og kolleger

 

En rapport fra Utenriksdirektoratet (UDI) viser at halvparten av flyktningene som fullførte sitt introduksjonsprogram gikk ut i arbeid eller utdanning. 

 

 

Rapporten er basert på en spørreundersøkelse gjort blant 287 av landets kommuner.  Av over 5 000 nyankomne flyktninger hadde vel 1 000 avsluttet programmet siden ordningen ble innført. Halvparten av disse hadde gått over i arbeid eller utdanning.

 

          Dette er ein svært positiv prosentdel som blir interessant å følgje framover. Lova vart fyrst gjort obligatorisk 1. september 2004, difor har dei fleste deltakarane fyrst gått gjennom eit toårig program i 2006, sier avdelingsdirektør Skjoldvor Fjeldvær i UDI.

 

Introduksjonsprogrammet

Hensikten til introduksjonsprogrammet er å bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne flykitninger til det norske samfunnet. Alle norske kommuner som bosetter flyktninger har plikt til å tilby introduksjonsprogrammet, og deltakelse gir rett til en stønad som et alternativ til sosialhjelp.

 

Programmet gir deltakerne grunnleggende innsikt i norsk språk og samfunnsliv. Gjennom norskopplæring og ulike aktiviteter på full tid i inntil to år, er målet for deltakerne å komme i ordinært arbeid eller utdanning.

 

Samarbeid med Aetat avgjørende

Rapporten konkluderer med at et nært samarbeid med Aetat er nødvendig for å sikre en god oppfølging av deltakerne.  Manglende tiltak fra Aetat skaper manglende kontinuitet, og i dag venter 1 000 deltakere på et tilbud om arbeidsmarkedstiltak fra Aetat.

 

Programmet har i det siste blitt mer yrkesrettet, ved at man satser mer på yrkesrettede kurs i mange kommuner. Dette kombineres ved et godt samarbeid med næringslivet og mulighet for utplassering for deltakerne.

 

Utvidet ansvarsgruppe

Rapporten etterlyser også en utvidelse av programmets ansvarsområde.  UDI mener det burde være rom for at flere blir inkludert i ordningen som er en svært viktig virkemiddel for integrering.

          Det er gledeleg at regjeringa i statsbudsjettet ynskjer å gjeninnføre integreringstilskotet og rettskrav på ordninga for familiesameinte til personar med opphald på humanitært grunnlag. Men UDI ynskjer vidare at regelverket vert endra slik at enno fleire av gruppene som i dag kan få tilbod om ordninga inkluderast i personkrinsen med eit formelt rettskrav, sier Fjeldvær.

 

For eksempel har ikke utenlandske kvinner som gifter seg med norske menn de samme rettighetene og mulighetene til å delta i programmet.  For mange vil ikke norskopplæring i klasserom være tilstrekkelig for full integrering i det norske samfunnet og arbeidslivet.

 

[Les pressemelding fra UDI]
[Les pressemelding fra IMDI]

oks.com >books
x;> (19.1 2006)

Legg til kommentar

28. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?