Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Diskriminering etter alder
Del artikkelen med venner og kolleger

Mandag 25. oktober inviterte myndighetene til høringsseminar der de så på mulige tiltak for å sikre at eldre ikke blir diskriminert i arbeidslivet.  Samtidig gikk tidligere Dine Penger-redaktør og mangemillionær Christian Vennerød ut i media og foreslo ett nytt lønnssystem der lønna blir mindre desto eldre arbeidstakeren blir.

 

Fokus på eldre arbeidstakere har vært stort i den siste tiden.  Risikoen er høy for sykefravær, de er lite tilpasningsdyktige og har dårlig læreevne er negative sider ved eldre ansatte som har gått igjen i diskusjonen.  På den andre siden har eldre arbeidstakere mye erfaring og de er lojale mot arbeidsplassen. 

 

Arbeidsmiljøloven

Nå vil myndighetene sikre at eldre blir værende i arbeidsmarkedet ved å gå inn for forbud mot aldersdiskriminering i arbeidsmiljøloven.  Under høringsseminaret kom det fram positive og negative sider ved en slik lovendring.

 

         Et lovforbud kan være et tveegget sverd. Forbudet kan på den ene siden være et viktig politisk signal om en ønsket normutvikling. På den andre siden kan det understøtte oppfatningen om at eldre trenger lovbeskyttelse fordi de er en svak gruppe , sa forsker Per Erik Solem ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

 

Stereotyp

Philip Taylor, psykolog og seniorforsker ved Senter for aldring ved Universitetet i Cambridge, har på oppdrag fra EU-kommisjonen vært med på å få en oversikt over bedrifter som har klart å bryte ned på aldersbarrierene. 

 

         Jeg tror verken arbeidsgivere eller fagforeninger tenker særlig på alder. De tenker ikke ”55 år og det var det”. Når eldre blir diskriminert, skjer det usynlig. Eksempelvis får de ikke delta i utviklings- og treningsprogrammer. Spørsmålet er så om dette fenomenet uttrykker en bevisst holdning hos bedriftslederne, eller om det er en systemfeil? påpeker Taylor. 

 

Systemfeil i Norge?

Ifølge Christian Vennerød er det systemet der er noe feil med.  Seniorene blir for dyre i forhold til hva de bidrar med og i forhold til unge arbeidstakere.  Han viser også til de store pensjonsforpliktelsene en arbeidsgiver tar på seg ved å ansette folk som nærmer seg pensjonsalderen.

 

-           Jeg mener det vil gagne de eldre i arbeidslivet om avlønningen blir mer fleksibel. Da vil ikke arbeidsgiverne kunne bruke argumentet om at eldre koster for mye, og man kan få beholde jobben lenger, sier Vennerød til Dagbladet.

 

-           Folk flest kommer i dårligere form med alderen. Faren for sykefravær og uførhet øker. Hvis man insisterer på samme lønn til tross for at man sannsynligvis vil komme sjeldnere på jobben, er det ikke rart at bedriften setter pris på at man slutter, sier Vennerød.

 

(27.11 2002)


Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?