Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Hver femte oppsøkte Aetat
Del artikkelen med venner og kolleger

I løpet av 2005 oppsøkte 441 000 personer Aetat for å registrere seg som arbeidsledige eller søke om yrkesrettet attføring

 

Det betyr at nesten hver femte person i arbeidsstyrken (18 %) registrerte seg ved Aetat en eller flere ganger i løpet av fjoråret.

-          Tallet er høyt, og vitner om store bevegelser på arbeidsmarkedet i 2005. Utfordringen for Aetat er å bidra til at perioden uten jobb blir så kort som mulig, sier arbeidsdirektør Yngvar Åsholt.

 

Arbeidsmarkedet bedret seg i løpet av fjoråret, og den gjennomsnittlige ledigheten sank fra 91 600 personer i 2004 til 83.500 personer i 2005. Atskillig flere opplevde imidlertid å bli ledige i løpet av 2005. Totalt 322 000 helt arbeidsledige, noe som tilsvarer 13 prosent av arbeidsstyrken, registrerte seg i løpet av fjoråret hos Aetat. 

 

Dersom man inkluderer delvis sysselsatte og yrkeshemmede blir tallene enda høyere. I 2005 var i gjennomsnitt 234.000 arbeidssøkere (helt arbeidsledige, delvis sysselsatte, tiltaksdeltagere og yrkeshemmede) registrert ved Aetat, mens det totale antallet personer som registrerte seg ved Aetat en eller flere ganger i løpet av fjoråret var 441 000 – tilsvarende 18 prosent av arbeidsstyrken.

 

Årsaken til at den gjennomsnittlige ledigheten blir lavere enn det totale antallet personer som i løpet av et år registrerer seg hos Aetat, er at ledigheten for de fleste heldigvis er av kort varighet. Det er dermed ikke de samme personene som er ledige i januar som i desember.

 

Bedring fra 2004
I 2004 var den gjennomsnittlige ledigheten høyere enn i 2005, og det samme var tallet på arbeidssøkere som en eller flere ganger i løpet av året registrerte seg hos Aetat. I alt 338 000 helt arbeidsledige registrerte seg hos Aetat i løpet av 2004. Inkludert delvis sysselsatte, tiltaksdeltagere og yrkeshemmede var det 466 000 som registrerte seg i løpet av dette året.


Legg til kommentar

29. januar, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?