Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Positivt arbeidsmarked
Del artikkelen med venner og kolleger

Både Statistisk Sentralbyrå og Aetat kunne melde om et sterkt arbeidsmarked.  Ifølge Aetat må vi helt tilbake til 1997 for å finne tilsvarende nedgang. SSB melder samtidig om positiv sysselsettingsvekst.

 

-           Vi har nå en god utvikling i arbeidsmarkedet. Det bekrefter tallene fra Arbeidskraftundersøkelsen som Statistisk sentralbyrå offentliggjorde, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding.

 

Tallene fra Aetat og Statistisk Sentralbyrå (SSB) var svært positive.  Med vekst i sysselsetten, der flere arbeider heltid, og den største nedgangen i arbeidsledigheten siden 1997 peker arbeidsmarkedet i riktig retning.  I tillegg har Aetat registrert en økning på nærmere 50 prosent i antall nye ledige stillinger.

 

78 600 arbeidsledige

-           De tre siste månedene har ledigheten gått ned med 8.500 personer. Vi må tilbake til høsten 1997 for å finne en tilsvarende nedgang i ledigheten, sier arbeidsdirektør Yngvar Åsholt.

 

Ved utgangen av januar er det registrert 78.600 helt arbeidsledige hos Aetat (korrigert for sesongvariasjoner er tallet 72.200). Dette svarer til 3,3 prosent av arbeidsstyrken og er 19 prosent færre enn på samme tid i fjor.

 

Nedgangen kommer i alle yrkesgrupper, og det er de konjunkturutsatte bransjene som opplever sterkest nedgang.  Dette er yrker innen industri, bygg- og anlegg og yrker som ingeniører og sivilingeniører.

 

Også tallet på ledige stillinger øker for alle yrkesgrupper. Sammenlignet med januar i fjor ble det registrert nesten dobbelt så mange ledige stillinger innenfor naturvitenskapelige yrker. Også innenfor industriarbeid har tallet på ledige stillinger økt kraftig.

 

Flere sysselsatte på heltid

Ifølge AKU var det i gjennomsnitt 98 000 arbeidsledige i 4. kvartal 2005, om lag uendret fra 4. kvartal året før. De arbeidsledige utgjorde 4,1 prosent av arbeidsstyrken – 4,3 prosent for menn, og 3,9 prosent for kvinner.

 

Antallet heltidssysselsatte økte i 4. kvartal 2005 med 47 000 fra året før, mens tallet på deltidssysselsatte gikk ned med 21 000, ifølge nye tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) til Statistisk sentralbyrå.

 

-           Jeg registrerer med tilfredshet at store deler av næringslivet går godt og øker sin sysselsetting. Det er positivt at flere får tilfredsstilt sine ønsker i arbeidsmarkedet ved at flere får fulltidsjobb og antallet i deltidsstillinger går ned, sier Bjarne Håkon Hansen.

 

Færre midlertidig ansatte

187 000 personer var midlertidig ansatt i 4. kvartal 2005, en nedgang på 24 000 fra 4. kvartal året før. De midlertidig ansatte utgjorde dermed 8,8 prosent av alle ansatte, mot 10,0 prosent året før. Innslaget av midlertidige ansettelser var relativt sett høyest innenfor undervisning, helse- og sosialtjenester, samt hotell- og restaurantvirksomhet. Lavest var innslaget innenfor industrien, samt transport og kommunikasjon.

 

Antallet undersysselsatte var på 95 000 i 4. kvartal 2005, om lag uendret fra 4. kvartal året før. Undersysselsatte er deltidssysselsatte som ønsker mer arbeid. Som andel av alle deltidssysselsatte utgjorde undersysselsettingen 15,9 prosent i 4. kvartal, mot 15,6 prosent året før.

 

(2.2 2006)


Legg til kommentar

29. januar, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?