Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Statlige virksomheter satser på innvandrere
Del artikkelen med venner og kolleger

Bjarne Håkon Hansen er ivrig etter å få flere personer med innvandrerbakgrunn inn i arbeidslivet, og oppfordrer derfor ledere ved statlige bedrifter å satse på innvandrere. Samtidig lanseres en ressursside der bedrifter kan få råd om rekruttering av innvandrere. 

IMDis direktør Osmund Kaldheim lanserte på dette møtet en nettside som vil fungere som en ressursside. Ressurssiden det snakkes om, vil hete rekrutteringstips.no, og består mye av hva navnet innebærer. Det vil være en nettressurs for arbeidsgivere og andre som er interessert i å jobbe med integreringsspørsmål i arbeidslivet. De ønsker gjennom dette å hjelpe ledere med å finne og tiltrekke seg de beste søkerne fra hele den potensielle søkemassen, uten noen som helst bortvelging på bakgrunn av et utenlandsk lydende navn eller andre kjennetegn som viser til at personen har innvandrerbakgrunn.

Minimum én person med innvandrerbakgrunn til intervju 

Særlig det å ha et utenlandsk lydende navn og et utseende som signaliserer at man ikke har norsk bakgrunn, kan gjøre at man sorteres bort av arbeidsgivere i konkurransen om jobbene.

Bjarne Håkon Hansen hadde tirsdag 7.februar 32 direktører av statlige eide virksomheter ved sitt bord for å tydeliggjøre at Regjeringen forventer at disse har en aktiv rekrutteringspolitikk i forhold til personer med innvandrerbakgrunn. I sin tale sa ministeren blant annet at han ville pålegge direktørene å kalle inn minimum én kvalifisert person med innvandrerbakgrunn til intervju.  

- Regjeringen har forventninger til de statlige virksomhetene om at de skal gå foran med et godt eksempel og bidra til å løse en av vår tids største utfordringer: å få innvandrere og personer med innvandrerbakgrunn i jobb, sa Hanssen.

- Jeg skal diskutere med dem om de også vil forplikte seg til en inkluderende utforming av stillingsannonser, oppfordre personer med innvandrerbakgrunn til å søke, og sikre at kvalifikasjonskrav blir utformet, slik at det søkes etter kompetanse, ikke norsk utdanning, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. 

1 av 17 bør ha innvandrerbakgrunn

- I tillegg skal vi diskutere om virksomhetene kan og vil forplikte seg til å nå konkrete mål for andel ansatte med innvandrerbakgrunn i virksomheten, samt på ulike ledernivå, innen gitte tidsfrister. Virksomheten skal utarbeide en plan for arbeidet, og rapportere på måloppnåelse i forhold til denne, sier statsråden.  

- Vi har som langsiktig mål at like mange blant innvandrerbefolkningen skal være i jobb som i befolkningen som helhet. For store og viktige virksomheter bør målet være at det er like mange personer med innvandrerbakgrunn blant de ansatte som i befolkningen.

For å fylle de kravene Hansen og Regjeringen har kommet fram til, bør man på landsbasis ha 1 av 17 ansatte med innvandrerbakgrunn fra ikke vestlige land. I områder med høy innvandrerandel, som i Oslo, bør 1 av 6 ansatte ha bakgrunn fra ikke vestlige land for at virksomhetens ansatte skal speile befolkningen, sier Hanssen.  

Bjarne Håkon Hansen ønsker også å følge opp arbeidet:

– Jeg tar sikte på å invitere direktørene i statlige virksomheter til et nytt møte om ett års tid for å drøfte resultater og erfaringene med de virkemidler de har prøvd ut, sier Hanssen. 

[Les pressemelding hos Arbeids- og inkluderingsdepartementet]
[Les artikkel hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet]

[Les artikkel om rekrutteringstips hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet]

[Besøk rekrutteringstips.no]

x;> (9.2 2006)

Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?