Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Idémøte for integrering
Del artikkelen med venner og kolleger

Under idémøtet i regi av IMDI fikk arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen mange gode innspill til integreringstiltak. Arbeidslivet er en viktig arena for integrering, men dagens høye arbeidsledighet blant innvandrere tyder på at det er behov for nye tiltak.

 

Integrering er et samspill mellom myndighetene og det sivile samfunnet. Det understreket arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i åpningstalen til Idémøtet om integrering og inkludering.

 

- Regjeringens handlingsplan for integrering og inkludering vil derfor ikke bare understreke hva myndighetene kan gjøre, men også hvilke forventninger vi stiller til den enkelte. Denne regjeringen satser på integrering, og ønsker en tett dialog med befolkningen i dette arbeidet, sa Hanssen.

 

Arbeidslivet

 

Over 230 møtte opp til idémøtet som ble arrangert av IMDI.  Entusiasmen var stor, og hele 90 konkrete innspill til regjeringens handlingsplan ble notert.

 

- Vi har utfordringer i at arbeidsledigheten i innvandrerbefolkningen er høyere enn gjennomsnittets. Pålegget om at alle offentlige bedrifter må innkalle minst en kvalifisert søker med innvandrerbakgrunn til jobbintervju er et godt eksempel på at gode tiltak nytter. Arbeid, utdanning og ungdom er noen av nøkkelordene i integreringsarbeidet, sa Hanssen.

 

Språk er nøkkelen

 

Innvandrerne i Norge er stor ressurs for arbeidet med integrering av nye innvandrere.  Deres erfaringer om kultur- og språkforskjeller er derfor viktig for regjeringen i deres arbeid.

 

Blant de oppmøtte var det også stor enighet om at en kombinasjon av språkopplæring og arbeidserfaring gir gode muligheter for å lykkes i integreringen.

 

For å gi barn gode rollemodeller ble det foreslått å ansette flere lærere med innvandrerbakgrunn på skolene.  Mange med utenlandsk utdanning har problemer med å få jobb i Norge, ettersom deres utdanning ikke er godkjent her. Derfor ønsket man en liste over utenlandske læresteder som er godkjent.

 

Send inn forslag til tiltak

 

Det er ikke for sent å komme med innspill til handlingsplanen. Alle kan sende inn sine innspill via e—post til henholdsvis integreringsdialog@aid.dep.no (AID) og innspill@imdi.no (IMDi). Fristen for tilbakemeldinger til departementet er 5. mai, for IMDi er det 10. mai.

 

- Vi står nå ved et veiskille – og ønsker å gjøre gode valg for den videre utviklingen. Regjeringen ønsker innspill fra dem det berører, og inviterer alle til å sende sine innspill til integreringsdialog@aid.dep.no, avsluttet Hanssen.

 

[ (28.4 2006)


Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?