Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


IA gir inkluderende arbeidsmiljø
Del artikkelen med venner og kolleger

En undersøkelse gjort av STAMI tyder på at IA-bedriftene har lykkes med å skape et inkluderende arbeidsmiljø.  Med kortere sykeperioder og lavere nivå for uførepensjonering er IA-bedriftene sunnere.

 

STAMI har fulgt i overkant av 13 300 personer i 11 år i perioden 1992 til 2004, og sett på utviklingen av sykefravær før og etter innføringen av IA-avtalen.  Undersøkelsen viser at sykemeldingstilfellene i gjennomsnitt er kortere for ansatte i IA-bedrifter, og at nivået for uførepensjoneringer er betydelig lavere for IA-personene.

 

- Dette samlede mønsteret kan ha sammenheng med at man har lykkes i å skape et inkluderende arbeidsmiljø i IA-bedriftene, sier forsker ved STAMI Knut Skyberg.

 

IA mer enn sykefraværsprosenten

 

IA-avtalens suksess blir oftest målt i nedgangen i sykefraværet.  Skyberg synes fokusering på sykefravær ikke samsvarer med avtalens målsettinger og resultat:

 

- IA-avtalen skal hindre at syke og eldre blir ekskludert fra arbeidslivet, og er ment å bidra til bedrifters tilrettelegging for og inkludering av flere eldre og syke, samt utsette uførepensjonering. Når vi skal se på om man har lykkes med å skape et mer inkluderende arbeidsliv, kan vi ikke bruke fraværsprosenten alene som et måletall på at vi har lykkes. Virkeliggjøres disse målene vil fraværet ikke synke, men heller øke.

 

I undersøkelsen viser det seg at antallet sykemeldingstilfeller øker for personer både i og utenfor IA-bedrifter.  Dette mener Skyberg er naturlig ettersom deltakerne i undersøkelsen har blitt eldre i løpet av underesøkelsen.

 

- Det er verdt å merke seg at vi har fulgt de samme personene over en periode på 11 år, og det er kjent at sykefraværet øker med alder. Det er særlig for eldre arbeidstakere at det har vært en økning i sykefraværet, sier Skyberg.

 

Færre uførepensjonister

 

Nivået for uførepensjonering var vesentlig høyere for ikke-IA-personene, enn IA-personene.

 

- Hovedinntrykket i dette materialet er at personer i IA-bedrifter har relativt få uførepensjoner i forhold til personer ansatt i bedrifter uten IA-avtale, sier Skyberg.

 

- At sykmeldingstilfellene er økt samtidig som at antall sykefraværsdager og gjennomsnittelige lengde per fravær er blitt redusert, og antallet uførepensjoner har holdt seg lavt for ansatte i IA-bedrifter, er imidlertid en utvikling som kan ha sammenheng med inkluderende arbeidsmiljø i bedriftene, sier Skyberg.  - Den positive utviklingen vi også ser i ikke-IA-gruppen


Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?